Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.03.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.296 din 28 august 2019privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 septembrie 2019Data intrării în vigoare 09-09-2019

  Având în vedere:– dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 94.149/DAPIMM din 21.08.2019,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 2Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, precum şi agenţiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului (AIMMAIPE) vor duce la îndeplinire prezentul ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
  Ştefan-Radu Oprea
  Bucureşti, 28 august 2019.Nr. 1.296.ANEXĂ Deschideți SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMISprevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltareaantreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii