Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 27 iunie 2012pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012Data intrării în vigoare 30-06-2012
  Formă consolidată valabilă la data 13-09-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-09-2019 până la data de 12-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 34 din 27 iunie 2012, publicate în Monitorul Oficial nr. 435 din 30 iunie 2012, la data de 13 Septembrie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 12 septembrie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene necesar administrării sectorului fitosanitar, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă, în scopul:– 
  asigurării compatibilităţii legislaţiei naţionale cu acquis-ul Uniunii Europene în domeniul fitosanitar, respectiv Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor;
  – stabilirii cadrului instituţional pentru realizarea utilizării durabile a pesticidelor;– reducerii dependenţei de utilizarea pesticidelor;– reducerii riscurilor şi a efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătăţii umane şi a mediului;– promovării gestionării integrate a dăunătorilor şi a unor abordări şi tehnici alternative, cum ar fi metode nechimice alternative pentru pesticide.
  Având în vedere Notificarea Comisiei Europene nr. 4.337 din data de 22 martie 2012, este necesară adoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă. În răspunsul procedural la scrisoarea de punere în întârziere s-a menţionat că proiectul de act normativ va fi adoptat în luna iunie a.c. În caz contrar, Comisia Europeană va emite un aviz motivat cu privire la încălcarea de către România a obligaţiilor care îi revin în temeiul tratatelor europene şi, ulterior, poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în vederea aplicării de sancţiuni financiare în cazul în care România nu se conformează acestui aviz în termenul stabilit de Comisia Europeană.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!