Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.04.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 720 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate**)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 10 iulie 2008Data intrării în vigoare 15-07-2008
    Formă consolidată valabilă la data 01-09-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-09-2019 până la data de 01-04-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 720 din 9 iulie 2008, publicate în Monitorul Oficial nr. 523 din 10 iulie 2008, la data de 01 Septembrie 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 188 din 25 februarie 2009; HOTĂRÂREA nr. 551 din 6 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 636 din 27 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 680 din 3 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.580 din 16 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 773 din 28 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 725 din 20 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 359 din 18 aprilie 2012; HOTĂRÂREA nr. 389 din 13 mai 2014; HOTĂRÂREA nr. 996 din 4 noiembrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 799 din 30 septembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 877 din 20 octombrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016; HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017; HOTĂRÂREA nr. 49 din 9 februarie 2017; HOTĂRÂREA nr. 178 din 30 martie 2017; HOTĂRÂREA nr. 259 din 27 aprilie 2017; RECTIFICAREA nr. 49 din 9 februarie 2017; HOTĂRÂREA nr. 436 din 30 iunie 2017; HOTĂRÂREA nr. 452 din 30 iunie 2017; HOTĂRÂREA nr. 703 din 27 septembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018; HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018; HOTĂRÂREA nr. 537 din 17 iulie 2018; HOTĂRÂREA nr. 654 din 29 august 2018; HOTĂRÂREA nr. 816 din 15 octombrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 mai 2019; HOTĂRÂREA nr. 643 din 27 august 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    **) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 389 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 15 mai 2014.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 232 şi 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B, C şi D. Sublista C are în componenţă secţiunile C1, C2 şi C3.La data de 01-10-2015 Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.