Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (08.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 30 iulie 2018Data intrării în vigoare 28-09-2018
  Formă consolidată valabilă la data 31-08-2019 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-08-2019 până la data de 23-12-2020


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 196 din 20 iulie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 660 din 30 iulie 2018, la data de 31 August 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 21 din 27 august 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generale, definiţiiArticolul 1(1) Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la:a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel puţin 3 unităţi de proprietate imobiliară;b) administrarea, întreţinerea şi folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au în structura lor locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în proprietatea a cel puţin 3 persoane fizice sau juridice, fiecare proprietar având o proprietate individuală şi o cotă-parte indiviză din proprietatea comună.(2) Prezenta lege se aplică proprietarilor, chiriaşilor, asociaţiilor de proprietari şi asociaţiilor de chiriaşi din condominii.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!