Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.975 din 11 iulie 2019privind sigiliile utilizate în cadrul activităţii Direcţiei generale antifraudă fiscală
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019Data intrării în vigoare 13-08-2019

  Având în vedere prevederile:– art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 7 lit. D.a) pct. 4 şi anexa nr. 5 lit. d) pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
  – avizul conform comunicat de Ministerul Finanţelor Publice prin Adresa nr. 804.959 din 24 mai 2019,
  în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală utilizează sigilii metalice de unică folosinţă, personalizate şi înseriate.(2) Modelul sigiliului este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2(1) Eliberarea şi utilizarea sigiliilor se consemnează într-o evidenţă specială condusă la nivelul Direcţiei generale antifraudă fiscală.(2) Pierderea sau furtul sigiliului se publică în presă în termen de 48 de ore de la data constatării evenimentului.Articolul 3(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.449/2013 privind sigiliile aplicate în cadrul activităţii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 5 noiembrie 2013.(2) Sigiliile emise potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.449/2013 privind sigiliile aplicate în cadrul activităţii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală sunt utilizate până la epuizarea stocului existent la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  Articolul 4Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Direcţia generală de buget şi contabilitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 11 iulie 2019.Nr. 1.975.ANEXĂModelul sigiliului*)
  *) Modelul sigiliului este reprodus în facsimil.
  Caracteristicile sigiliului:1. pe faţă - DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ/XXXXXX - numărul sigiliului;2. pe verso - ROMÂNIA/sigla Direcţiei generale antifraudă fiscală, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.
  ----