Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.11.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 563 din 31 iulie 2019privind aprobarea stemei comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019Data intrării în vigoare 13-08-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 iulie 2019.Nr. 563.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMA comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Cămărzana, judeţul Satu MareDescrierea stemeiStema comunei Cămărzana se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea inferioară.În partea superioară, în câmp albastru, se află un dragon cu cap de lup cu gura deschisă, care se continuă cu un corp de şarpe de aur.În partea inferioară, în dreapta, în câmp auriu, se află un copac verde dezrădăcinat, încărcat cu zece mere roşii.În partea inferioară, în stânga, în câmp verde, se află un berbec de aur sărind din profil spre dreapta, cu copite de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumateDragonul cu cap de lup şi corp de şarpe reprezintă stindardul dacilor. Dacii liberi numiţi aici „Dacii mari“ sunt strămoşii oşenilor.Copacul şi berbecul simbolizează ocupaţiile de bază ale locuitorilor, pomicultura şi creşterea animalelor.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----