Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 556 din 31 iulie 2019privind aprobarea stemei comunei Chiliile, judeţul Buzău
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019Data intrării în vigoare 13-08-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Chiliile, judeţul Buzău, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Chiliile, judeţul Buzău, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 iulie 2019.Nr. 556.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMA comunei Chiliile, judeţul Buzău
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Chiliile, judeţul BuzăuDescrierea stemeiStema comunei Chiliile se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă.În partea superioară, pe fond albastru, se află un cap de cerb din profil privind spre dreapta, de aur. În partea inferioară, pe fond de aur, se află trei brânduşe naturale. Vârful scutului este undat albastru. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Capul de cerb face trimitere la fauna zonei.Brânduşele reprezintă flora din zonă.Vârful scutului undat simbolizează Lacul Moceanu - rezervaţie naturală din zonă. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----