Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 555 din 31 iulie 2019privind aprobarea stemei comunei Poşaga, judeţul Alba
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019Data intrării în vigoare 13-08-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Poşaga, judeţul Alba, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Poşaga, judeţul Alba, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 iulie 2019.Nr. 555.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA comunei Poşaga, judeţul Alba
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Poşaga, judeţul AlbaDescrierea stemei Stema comunei Poşaga se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu un câmp roşu, încărcat cu o şapă de albastru. În şapă se află o biserică de argint, redată frontal, având navă dreptunghiulară, cu intrare şi două ferestre de culoare neagră de exonartex, cu acoperiş în două ape, prevăzut cu un turn-clopotniţă cu două ferestre de culoare neagră şi cruce în vârf.În partea dreaptă a scutului, în câmp roşu, este plasat un cap de cerb privind spre stânga, de aur.În partea stângă a scutului, în câmp roşu, se află o floare-de-colţ de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate Biserica face trimitere la Biserica ortodoxă de lemn din satul Poşaga de Sus declarată monument istoric, cât şi la Mănăstirea Izvorul cunoscută de pelerini.Capul de cerb semnifică bogăţia cinegetică a zonei.Floarea-de-colţ, regina florilor, se regăseşte în flora locală în rezervaţia etnobotanică „Scăriţa Belioara“. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----