Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 554 din 31 iulie 2019privind aprobarea stemei comunei Valea Chioarului, judeţul Maramureş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019Data intrării în vigoare 13-08-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Valea Chioarului, judeţul Maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Valea Chioarului, judeţul Maramureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 iulie 2019.Nr. 554.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA comunei Valea Chioarului, judeţul Maramureş
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Valea Chioarului, judeţul MaramureşDescrierea stemei Stema comunei Valea Chioarului se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.În partiţia din dreapta sus, pe fond roşu, se află un căprior de aur din profil spre stânga. În partiţia din stânga sus, pe fond albastru, se află o biserică de argint cu pridvor mărginit de o balustradă şi o uşă ajurată negru, cu acoperiş sprijinit pe patru stâlpi şi turlă, având acoperiş triunghiular, în vârful căruia este aşezată o cruce latină.În vârful scutului, pe fond de argint, se află o crenguţă naturală cu trei frunze şi patru prune albastre.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Căpriorul simbolizează bogăţia cinegetică a zonei.Biserica face trimitere la Biserica de lemn din Valea Chioarului, ce a fost ridicată în anul 1846, monument istoric.Crenguţa cu prune sugerează una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, pomicultura.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ------