Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 553 din 31 iulie 2019privind aprobarea stemei comunei Hotarele, judeţul Giurgiu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019Data intrării în vigoare 13-08-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Hotarele, judeţul Giurgiu, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Hotarele, judeţul Giurgiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 iulie 2019.Nr. 553.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA comunei Hotarele, judeţul Giurgiu
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Hotarele, judeţul GiurgiuDescrierea stemei Stema comunei Hotarele se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat. În cartierul I, în câmp albastru, se află o piatră de hotar în formă de cruce, de argint. În cartierul II, în câmp de argint, se află un copac smuls, verde. În cartierul III, în câmp albastru, se află doi peşti suprapuşi, de argint, redaţi spre dreapta. În cartierul IV, în câmp de argint, se află un vrej de zmeură, cu trei fructe, trei frunze mari şi două frunze mici, aşezate în stânga, în pal. În dreapta se află o căpşună. Totul în culori naturale.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Piatra de hotar în formă de cruce face trimitere la denumirea localităţii şi la credinţa locuitorilor.Copacul reprezintă bogăţia silvică din zonă, care înconjoară comuna.Căpşuna şi crenguţa cu zmeură semnifică activitatea specifică zonei - cultura căpşunului şi a zmeurului.Cei doi peşti reprezintă cele două lacuri de agrement din localitate, unde se practică pescuitul sportiv.
  Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----