Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 552 din 31 iulie 2019privind aprobarea stemei comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019Data intrării în vigoare 13-08-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 iulie 2019.Nr. 552.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMAcomunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Luncoiu de Jos, judeţul HunedoaraDescrierea stemei Stema comunei Luncoiu de Jos se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În partea superioară, în câmp albastru, se află un cap de cerb lopătar de argint.În partea inferioară, în câmp de aur, se află un pod negru de cărămidă cu doi piloni şi trei arcade. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumateCapul de cerb lopătar face referire la Rezervaţia Cinegetică Valea Lungă, înfiinţată în anul 1933, unică în judeţul Hunedoara.Podul reprezintă viaductul din localitate, de pe calea ferată Brad-Deva. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----