Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 551 din 31 iulie 2019privind aprobarea modelului steagului comunei Cristian, judeţul Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019Data intrării în vigoare 13-08-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Cristian, judeţul Sibiu, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Cristian, judeţul Sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 iulie 2019.Nr. 551.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului steagului comunei Cristian, judeţul SibiuDescrierea steaguluiSteagul comunei Cristian reprezintă o pânză dreptunghiulară cu proporţia între lăţimea şi lungimea steagului de 2/3, de culoare galbenă, cu două benzi albastre verticale pe partea de ridicare.În centru, pe galben, este imprimată stema comunei Cristian, în partea de sus este inscripţionat statutul localităţii „Comuna“, iar în partea de jos denumirea „Cristian“, cu litere de culoare albastră. Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steaguluiDescrierea stemeiStema comunei Cristian se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.În partea superioară se află o dangă pentru înfierat vitele, care este reprezentată de un cerc din care ies patru săgeţi, de aur, aşezate în cele patru puncte cardinale, cu vârful spre exterior.În partea inferioară se află un monument alcătuit dintr-un postament paralelipipedic, peste care este aşezat un obelisc; deasupra obeliscului pe un soclu este aşezată o acvilă cu zborul luat, totul de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
  Semnificaţiile elementelor însumateDanga pentru vite, folosită din anul 1826, evocă marca juridică a comunei, perpetuată până în prezent.Brâul undat face referire la hidrografia localităţii - râul Cibin, ce împarte comuna în două.Monumentul simbolizează faptul că acesta a fost ridicat în memoria eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Albastru (sau azur) reprezintă apa, dar şi aerul, cel mai nobil element după foc, şi simbolizează blândeţea, frumuseţea, nobleţea şi buna-credinţă.Galbenul (sau aurul) reprezintă pământul, este simbolul forţei şi bogăţiei. Reprezintă bogăţia şi holdele aurii din timpul verii.
  -----