Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 581 din 8 august 2019privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu- Piteşti" - secţiunea 1 Sibiu- Boiţa
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 august 2019Data intrării în vigoare 12-08-2019

  Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu-Piteşti“ şi ale Hotărârii Guvernului nr. 196/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu-Piteşti“,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu - Piteşti“ - secţiunea 1 Sibiu - Boiţa, prevăzut în anexa nr. 1^*) la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.^*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
  Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza raportului de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Şelimbăr, Tălmaciu şi Boiţa din judeţul Sibiu, sunt în cuantum total de 5.001 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 - „Programe din Fondul de Coeziune (FC)“.
  (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
  Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 8 august 2019.Nr. 581.Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“, secţiunea 1, situate pe raza localităţilor Şelimbăr, Boiţa, Tălmaciu, din judeţul Sibiu, proprietarii sau alţi titulari de drepturi reale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

  Nr. crt. JudeţulUnitatea administrativ-teritorialăNumele şi prenumele/Denumirea proprietaruluiTPTarlauaParcelaNumărul cadastralNumărul topoNumărul cărţii funciareCategoria de folosinţăIntravilan/ Extravilan Suprafaţă totală (mp)Suprafaţă de expropriat (mp)Suprafaţă construcţii de expropriat (mp)Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
  012
  3456789101112131415
  1SIBIUBOIŢAHOADREA PARASCHIVA4489, 4490/158A
  intravilan879,0052,00281,32
  2SIBIUBOIŢACOCA NICOLAE, CIMPIAN PARASCHIVA4489, 4490/21786Aintravilan2.185,00186,001.006,26
  3SIBIUBOIŢANEGHINA IOAN4424
  879Aextravilan 227,0068,0046,92
  4SIBIUBOIŢAMOLDOR MIKLOS4420, 44231895Aextravilan 814,00274,00189,06
  5SIBIUBOIŢAOANCEA MIKLOS4419703Aextravilan 1.080,00628,00433,32
  6SIBIUBOIŢAMARTIN PETRU ROMAN MARIA1010304418101030Aextravilan 3.269,00897,00618,93
  7SIBIUBOIŢAOANCEA NICOLAE1010374417101037Aextravilan 680,00503,00347,07
  8SIBIUBOIŢABOBESIU IOAN4416992Aextravilan
  677,00609,00420,21
  9SIBIUBOIŢACIMPEAN IOAN4415868Aextravilan 677,00674,00465,06
  10SIBIUBOIŢANICOLAE VASIU1000694414
  100069Aextravilan 946,00946,00652,74
  11SIBIUBOIŢANICOLAE VASIU10006944141000690,000,0040,003.312,00
  12SIBIUBOIŢA
  ALBESCU ARITON 4413/21818Aextravilan 1.890,001.890,001.304,10
  13SIBIUBOIŢABADILA MARIA1006704413/1100670Aextravilan 1.890,001.389,00958,41
  14SIBIUBOIŢARUSU NICOLAE43662291Aextravilan 810,0040,0027,60
  15SIBIUBOIŢACURTEAN NICOLAE43671277Aextravilan 799,00
  747,00515,43
  16SIBIUBOIŢAMARIN IOAN43702722Aextravilan 540,00540,00372,60
  17SIBIUBOIŢADRAGOMIR IOAN43711348A
  extravilan 540,00540,00372,60
  18SIBIUBOIŢACIMPEAN MARIA4376696Aextravilan 1.350,001.350,00931,50
  19SIBIUBOIŢACIMPEAN MARIA43766960,000,0019,001.573,20
  20SIBIUBOIŢABOBESIU ELENA4373302Aextravilan 540,00540,00372,60
  21SIBIUBOIŢACIMPEAN SPIRIDON
  44111354Aextravilan 810,003,002,07
  22SIBIUBOIŢADANCU VASILE44122272Aextravilan 810,0021,0014,49
  23SIBIU
  BOIŢAPOPA IOAN43891840Aextravilan 864,0046,0031,74
  24SIBIUBOIŢABANCU IOAN43882012Aextravilan 1.217,00121,0083,49
  25SIBIUBOIŢAMARIN IOAN43871108Aextravilan 587,0077,0053,13
  26SIBIUBOIŢARADOIU PARASCHIVA4386753Aextravilan 947,00
  145,00100,05
  27SIBIUBOIŢARADOIU PARASCHIVA43852676Fextravilan 864,00141,0049,35
  28SIBIUBOIŢASAVU IOAN438492F
  extravilan 252,0074,0025,90
  29SIBIUBOIŢAMOHOR ILIE438390Aextravilan 252,00125,0086,25
  30SIBIUBOIŢAHALMAGIU VASILE4382
  15Fextravilan 504,00234,0081,90
  31SIBIUBOIŢABALEA MARIA4381931Aextravilan 810,00407,00280,83
  32SIBIUBOIŢA
  BOBEICA GHEORGHE43692332Aextravilan 540,0023,0015,87
  33SIBIUBOIŢABOBESIU ELENA4372, 4374, 4375302Aextravilan 2.293,001.742,001.201,98
  34SIBIUBOIŢANEGHINA TOMA4378/12144Aextravilan 943,00943,00650,67
  35SIBIUBOIŢAOLARIU ELENA4378/21335Aextravilan 947,00947,00
  653,43
  36SIBIUBOIŢABOTESCU NICOLAE43802728Fextravilan 2.444,001.254,00438,90
  37SIBIUBOIŢAVASIOIU ANA4379/21324Aextravilan
  720,00445,00307,05
  38SIBIUBOIŢAVASIOIU ANA4379/3599Aextravilan 720,00473,00326,37
  39SIBIUBOIŢARADOIU MIHAIU4379/12457
  Fextravilan 720,00450,00157,50
  40SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4329DEextravilan 556,00127,88
  41SIBIUBOIŢACOCOSIU MARIA4116461
  Aextravilan 1.080,0022,0015,18
  42SIBIUBOIŢACOCA ANA4117, 41182653Aextravilan 2.700,00376,00259,44
  43SIBIUBOIŢAMORARIU PARASCHIVA, BOTA PETRU, NEDELCU PARASCHIVA
  42722387Aextravilan 1.890,00858,00592,02
  44SIBIUBOIŢAPOPA CRISTINA42731767Aextravilan 497,00384,00264,96
  45SIBIU
  BOIŢASTROILA IOAN42742629Aextravilan 583,00528,00364,32
  46SIBIUBOIŢASTROILA NICOLAE4277871Aextravilan 677,00669,00461,61
  47SIBIUBOIŢACOCA ILIE42782005Aextravilan 943,00943,00650,67
  48SIBIUBOIŢACIMPEANU IOAN, CIMPEANU FLOAREA4279476Aextravilan 943,00943,00650,67
  49SIBIUBOIŢAPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)4284Aextravilan 4.406,003.040,14
  50SIBIUBOIŢACOCA IOAN, ZOLTAN GHEORGHE42873204Aextravilan 942,00
  154,00106,26
  51SIBIUBOIŢACOCA ILIE42801656Aextravilan 1.080,00829,00572,01
  52SIBIUBOIŢAGAVRILA IOAN42821634A
  extravilan 540,00133,0091,77
  53SIBIUBOIŢAMOLDOR NICOLAE42831482Aextravilan 810,00175,00120,75
  54SIBIUBOIŢALEU IOAN JUNIOR4259
  3316Aextravilan 1.217,001.088,00750,72
  55SIBIUBOIŢAMARTIN PETRU4260101081Aextravilan 1.212,001.059,00730,71
  56SIBIUBOIŢA
  COCA MARIA42853344Aextravilan 943,0088,0060,72
  57SIBIUBOIŢAMORARIU SABINA4257, 42582458Aextravilan 2.293,002.017,001.391,73
  58
  SIBIUBOIŢARUSSU IOAN, NEGHINA ANA42561211Aextravilan 1.080,00635,00438,15
  59SIBIUBOIŢACOCA MARIA4255396Aextravilan 1.080,00539,00
  371,91
  60SIBIUBOIŢAVASIU ANA4246, 42473439Aextravilan 2.145,00795,00548,55
  61SIBIUBOIŢAFINTINA TOMA4288713Aextravilan
  943,00422,00291,18
  62SIBIUBOIŢANEGHINA ANA4289220Aextravilan 810,0090,0062,10
  63SIBIUBOIŢACARPATOREA NICOLAE42901664Aextravilan 810,00123,0084,87
  64SIBIUBOIŢATATARU IOAN4291/11053Aextravilan 673,00374,00258,06
  65SIBIUBOIŢAHALANGIU IOAN
  42931343Aextravilan 540,00140,0096,60
  66SIBIUBOIŢAVASIU NICOLAU42941375Aextravilan 810,00226,00155,94
  67SIBIU
  BOIŢAGRAJDEAN ELENA42951291Aextravilan 673,0077,0053,13
  68SIBIUBOIŢADRAGOMIR NICOLAE42961652Aextravilan 673,00229,00158,01
  69SIBIUBOIŢAVASIU IANOS43061221Aextravilan 1.601,001.132,00781,08
  70SIBIUBOIŢASAVU ANA4322, 43252292Aextravilan 1.357,00
  286,00197,34
  71SIBIUBOIŢATOTOROAGA ILIE42452419Aextravilan 2.063,001.422,00981,18
  72SIBIUBOIŢAPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)4254Aextravilan
  2.870,001.980,30
  73SIBIUBOIŢABALABAN ANA42441261Aextravilan 795,0021,0014,49
  74SIBIUBOIŢASAVU IOAN42431857A
  extravilan 796,00532,00367,08
  75SIBIUBOIŢACIOROGARIU DUMITRU4198, 41992440Aextravilan 1.080,001.039,00716,91
  76SIBIUBOIŢABADEA LINA4200
  88Aextravilan 540,00445,00307,05
  77SIBIUBOIŢACIMPEAN ANA42013387Aextravilan 540,00413,00284,97
  78SIBIUBOIŢACIMPEAN FLOAREA, CIMPEAN IOAN4202474Aextravilan 1.080,00779,00537,51
  79SIBIUBOIŢAHOADREA MARIA42031370Aextravilan 810,00583,00402,27
  80
  SIBIUBOIŢAVOICU FLOAREA, VOICU FLOARE, ALBU ILANA, VOICU MARIA, VOICU IOAN, VOICU TOMA4196288Aextravilan 1.080,00138,0095,22
  81SIBIUBOIŢASTOICA IOAN41951161Aextravilan 856,00136,00
  93,84
  82SIBIUBOIŢAPATAREU PARASCHIVA4190, 41911185Aextravilan 774,00143,0098,67
  83SIBIUBOIŢAFIRTONEA NICOLAE4188, 41893454Aextravilan
  1.648,00379,00261,51
  84SIBIUBOIŢACIMPIAN VOICU, CIMPIAN MARIA, CIMPIAN ANA4205696Aextravilan 810,00308,00212,52
  85SIBIUBOIŢADRAGOMIR IOAN42711361
  Aextravilan 810,0014,009,66
  86SIBIUBOIŢAPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)4273Aextravilan 158,00109,02
  87SIBIUBOIŢAFIRTONEA MARIA42042304
  Aextravilan 540,00174,00120,06
  88SIBIUBOIŢAMOLDOR NICOLAE4206/21482Aextravilan 1.080,00439,00302,91
  89SIBIUBOIŢAMOLDOR NICOLAE
  4206/1117Aextravilan 1.080,00527,00363,63
  90SIBIUBOIŢADOEA NICOLAE42072224Aextravilan 1.080,00634,00437,46
  91SIBIU
  BOIŢAPOPA PETRU, POPA MARIA, RADOIU ANA, RADOIU DUMITRU4208, 42091892Aextravilan 2.930,001.290,00890,10
  92SIBIUBOIŢASAVU NICOLAE4210/1160Aextravilan 540,00359,00247,71
  93SIBIUBOIŢASAVU NICOLAE4210/21435Aextravilan 648,00648,00447,12
  94SIBIUBOIŢASAVU ANA4212/12474Aextravilan 1.170,00
  776,00535,44
  95SIBIUBOIŢAPATARAU MARIA42111101Aextravilan 796,00561,00387,09
  96SIBIUBOIŢABASARABA IANOS4242/11618A
  extravilan 317,00317,00218,73
  97SIBIUBOIŢABASARABA IANOS4242/2Aextravilan 900,00447,00308,43
  98SIBIUBOIŢALUPESCU STEFAN, STOICA PARASCHIVA4221814
  Aextravilan 497,00474,00327,06
  99SIBIUBOIŢAMOLDOR NICOLAE4224/12428Aextravilan 874,00596,00411,24
  100SIBIUBOIŢABOBEICA IOAN
  4224/2481Aextravilan 2.695,001.836,001.266,84
  101SIBIUBOIŢASERBU IOAN4241/1704Aextravilan 810,00282,00194,58
  102SIBIU
  BOIŢAPOENARU NICOLAE42401249Aextravilan 810,0090,0062,10
  103SIBIUBOIŢAALBU MIHALACHE42392077Aextravilan 810,00111,0076,59
  104SIBIUBOIŢADRAGOMIR VASILE42382590Aextravilan 407,0045,0031,05
  105SIBIUBOIŢADRAGOMIR MARIA, DRAGOMIR LENA, DRAGOMIR IOAN, DRAGOMIR NICOLAE, DRAGOMIR VASILE4237226Aextravilan 406,00
  76,0052,44
  106SIBIUBOIŢABOBESIU ELENA4236302Aextravilan 673,00112,0077,28
  107SIBIUBOIŢABADILA CONSTANTIN423548Aextravilan 677,00122,0084,18
  108SIBIUBOIŢASTOICA ILONA42331043Aextravilan 810,00118,0081,42
  109SIBIUBOIŢACIMPEANU FLOAREA, CIMPEANU IOAN4232
  476Aextravilan 403,0076,0052,44
  110SIBIUBOIŢACALARAS DUMITRU, CALARAS MARIA41532219Aextravilan 1.080,00196,00135,24
  111SIBIUBOIŢA
  STOICA MIKLOS4227/1840Aextravilan 540,00403,00278,07
  112SIBIUBOIŢASTOICA ELENA4227/2413Aextravilan 540,00471,00324,99
  113
  SIBIUBOIŢAROTARIU DUMITRU4227/32413Aextravilan 540,00443,00305,67
  114SIBIUBOIŢASTROILA NICOLAE4231/2871Aextravilan 677,00136,00
  93,84
  115SIBIUBOIŢACIOROGAR IOAN4231/1200Aextravilan 673,00215,00148,35
  116SIBIUBOIŢAMIHAI PARASCHIVA4230186Aextravilan
  270,0096,0066,24
  117SIBIUBOIŢADONEA NICOLAE42293298Aextravilan 270,0086,0059,34
  118SIBIUBOIŢADRAGOMIR IOAN4228278
  Aextravilan 943,00343,00236,67
  119SIBIUBOIŢALUP IOAN41712644Aextravilan 407,00407,00280,83
  120SIBIUBOIŢABALEA IOAN
  41703340Aextravilan 990,00990,00683,10
  121SIBIUBOIŢABUCSA ANDREI, BUCSA SILVIU41693451Aextravilan 403,00403,00278,07
  122SIBIUBOIŢAVASIU ANA4168964Aextravilan 360,00360,00248,40
  123SIBIUBOIŢAFILIP IOAN4167248Aextravilan 360,00360,00248,40
  124SIBIUBOIŢAANTON MARIA4166435Fextravilan 360,00360,00126,00
  125SIBIUBOIŢAMUNTIU IOAN 41522280Aextravilan 1.080,00
  111,0076,59
  126SIBIUBOIŢAALBESCU NICOLAE415126Aextravilan 1.350,00140,0096,60
  127SIBIUBOIŢAALBESCU IOAN4149, 415096A
  extravilan 1.710,00324,00223,56
  128SIBIUBOIŢASAVU STEFAN4165319Aextravilan 1.350,001.350,00931,50
  129SIBIUBOIŢAALBESCU ELENA4154
  1013Aextravilan 810,00198,00136,62
  130SIBIUBOIŢAALDEA IOAN41642349Aextravilan 1.350,00355,00244,95
  131SIBIUBOIŢA
  RUSU PETRU4157318Aextravilan 1.350,00972,00670,68
  132SIBIUBOIŢABALUT GHEORGHE4158, 41593287Aextravilan 1.494,00862,00594,78
  133
  SIBIUBOIŢADRAGOMIR IOAN, DRAGOMIR PARASCHIVA3950, 3951100975Aextravilan 912,00823,00567,87
  134SIBIUBOIŢANEACSU ELENA3951/23466Aextravilan 544,00544,00
  375,36
  135SIBIUBOIŢAALBU MARCU39521539Aextravilan 907,00611,00421,59
  136SIBIUBOIŢALUCA NICOLAE3947, 3953, 3954100779LVextravilan 533,00480,00412,80
  137SIBIUBOIŢAPOPA ANA, PASTIU MARIA3948, 39492650Fextravilan 302,0078,0027,30
  138SIBIUBOIŢABOBES IOAN3931, 39321162
  Aextravilan 1.577,0011,007,59
  139SIBIUBOIŢANEGHINA MIHAIL3945533Aextravilan 360,00351,00242,19
  140SIBIUBOIŢAMAEREAN IOAN, MAEREAN ELENA
  39443635Aextravilan 809,00621,00428,49
  141SIBIUBOIŢASTOILA NICOLAE39433413Aextravilan 810,00552,00380,88
  142SIBIU
  BOIŢACIMPEAN ELENA39422194Aextravilan 1.303,001.004,00692,76
  143SIBIUBOIŢABOBES ELENA3941524Aextravilan 587,00423,00291,87
  144SIBIUBOIŢAGAVRILA ANA, CHERA ANA MARIA, CHERA NICOLAE3971, 39723369Aextravilan 1.598,00173,00119,37
  145SIBIUBOIŢACIMPEAN MARIA3940/1696Aextravilan 414,00
  309,00213,21
  146SIBIUBOIŢAMAEREAN TOMA3969352Aintravilan498,00350,001.893,50
  147SIBIUBOIŢAPOPONEA IOAN39701296A
  intravilan418,00285,001.541,85
  148SIBIUBOIŢABISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ3982305Fintravilan756,00512,002.769,92
  149SIBIUBOIŢAVOICU CONSTANTIN3983, 3984
  3361Aintravilan1.127,00767,004.149,47
  150SIBIUBOIŢABRANEA VIOREL3973, 3974, 3975100862Aintravilan1.758,00380,002.055,80
  151SIBIUBOIŢALEU NICOLAE39762107Aintravilan946,00348,001.882,68
  152SIBIUBOIŢABOBEICA MIKLOS39771668Aintravilan947,00779,004.214,39
  153
  SIBIUBOIŢAPAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ3908498Aintravilan1.080,00761,004.117,01
  154SIBIUBOIŢAFINTINA TOMA3907721Aintravilan497,00497,00
  2.688,77
  155SIBIUBOIŢACOSTEA CONSTANTIN3909/11042Aintravilan540,00267,001.444,47
  156SIBIUBOIŢACOSTEA IOAN, HALMAGIU ANA3909/2261Fintravilan
  457,00420,002.272,20
  157SIBIUBOIŢACOCA MARIA38981489Aintravilan810,00810,004.382,10
  158SIBIUBOIŢABASARABA IOAN3897180
  Aextravilan 540,00540,00372,60
  159SIBIUBOIŢACOCA ANA, COCA NICOLAE, COCA JANOSNE3901/2222Aintravilan540,00540,002.921,40
  160SIBIUBOIŢAPOENARIU MARIA
  3901/1346Aintravilan540,00540,002.921,40
  161SIBIUBOIŢACARPATOREA IOAN, CARPATOREA MARIA, SAVU STEFAN, SAVU PARASCHIVA3891, 38922754Aintravilan627,00627,003.392,07
  162SIBIU
  BOIŢAJANTEA IOAN39783267Aintravilan406,00406,002.196,46
  163SIBIUBOIŢAVOICU MARIA3979100102Aintravilan406,00406,002.196,46
  164SIBIUBOIŢACOSTEA ANA, DRAGOMIR ELENA, COSTEA MARIA, LUP PARASCHIVA3981100096Aintravilan457,00457,002.472,37
  165SIBIUBOIŢAHALMAGIU MARIA39802158Aintravilan407,00407,002.201,87
  166SIBIUBOIŢABRATILESCU NICOLAE3994, 3995, 3996, 399737Aintravilan1.411,001.411,007.633,51
  167SIBIUBOIŢACOCA MARIA3998452A
  intravilan1.080,001.080,005.842,80
  168SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4009/23292Aintravilan540,00146,00789,86
  169SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4009/1
  100275Aintravilan540,00159,00860,19
  170SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4010100146Aintravilan1.053,00298,001.612,18
  171SIBIUBOIŢA
  COMUNA BOIŢA4011/1100143Aintravilan1.080,00359,001.942,19
  172SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4011/2242Aintravilan741,00265,001.433,65
  173
  SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA40122144Aintravilan1.080,00416,002.250,56
  174SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4013100274Aintravilan676,00279,00
  1.509,39
  175SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4014100273Aintravilan676,00294,001.590,54
  176SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4015100214Aintravilan
  496,00244,001.320,04
  177SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4016100212Aintravilan496,00422,002.283,02
  178SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4017100209
  Aintravilan946,00886,004.793,26
  179SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4007100277Aintravilan483,00483,002.613,03
  180SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4006100091Aintravilan540,00540,002.921,40
  181SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4005100211Aintravilan540,00540,002.921,40
  182SIBIU
  BOIŢACOMUNA BOIŢA4004100826Aintravilan945,00945,005.112,45
  183SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4003100823Aintravilan540,00540,002.921,40
  184SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4002100248Aintravilan540,00540,002.921,40
  185SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4001100783Aintravilan540,00
  540,002.921,40
  186SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4000100210Aintravilan1.080,00597,003.229,77
  187SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA3999/2100982A
  intravilan320,00320,001.731,20
  188SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA3199/1/1100986Aintravilan252,00230,001.244,30
  189SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA3199/1/2
  100987Aintravilan288,00238,001.287,58
  190SIBIUBOIŢAMOHOR NICOLAE4023/21791Aintravilan403,00295,001.595,95
  191SIBIUBOIŢA
  BADILA IOAN, BADILA ELENA, BADILA GHEORGHE40273360Fintravilan945,00945,005.112,45
  192SIBIUBOIŢAHALMAGIU NICOLAE4025/1100641Aintravilan942,00204,001.103,64
  193
  SIBIUBOIŢANICULESCU PARASCHIVA4025/2100101Aintravilan947,00875,004.733,75
  194SIBIUBOIŢADRAGUS IOAN4026100642Aintravilan2.158,002.082,0011.263,62
  195SIBIUBOIŢATICHIREL LIVIA4028100203Aintravilan1.080,001.057,005.718,37
  196SIBIUBOIŢANEGHINA MIKLOS40291705Aintravilan
  1.307,001.280,006.924,80
  197SIBIUBOIŢASAVU PARASCHIVA4030161Aintravilan563,00552,002.986,32
  198SIBIUBOIŢACIMPEAN ELENA, CIMPEAN ANA4031/12016
  Aintravilan475,00466,002.521,06
  199SIBIUBOIŢACIMPEAN ELENA, CIMPEAN ANA4031/22016Aintravilan472,00463,002.504,83
  200SIBIUBOIŢATATOIU TOMA
  4032/13892Aintravilan540,00530,002.867,30
  201SIBIUBOIŢATATOIU TOMA4032/2160Aintravilan540,00530,002.867,30
  202SIBIU
  BOIŢABOBES STOIA4033, 4034838Aintravilan450,00442,002.391,22
  203SIBIUBOIŢAPAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ4035498Aintravilan1.080,001.062,005.745,42
  204SIBIUBOIŢACOCA MARIA4036161Aintravilan2.016,001.984,0010.733,44
  205SIBIUBOIŢACOCA MARIA40372786Aintravilan810,00
  798,004.317,18
  206SIBIUBOIŢABALEA MARIA, BALEA PARASCHIVA4038100095Aintravilan810,00798,004.317,18
  207SIBIUBOIŢAMARIN IOAN, MORARIU PARASCHIVA40392199A
  intravilan1.303,001.285,006.951,85
  208SIBIUBOIŢAHINSEA GRIGORE40402592Aintravilan630,00621,003.359,61
  209SIBIUBOIŢARACAU MARIA40411104Aintravilan837,00837,004.528,17
  210SIBIUBOIŢACIMPEAN IANOS40421256Aintravilan540,00502,002.715,82
  211SIBIUBOIŢA
  COCA IOAN4043, 40441410Aintravilan1.620,001.401,007.579,41
  212SIBIUBOIŢABRATILESCU ANA404560Aintravilan540,00424,002.293,84
  213
  SIBIUBOIŢAVOICU CONSTANTIN40461931Aintravilan1.260,00718,003.884,38
  214SIBIUBOIŢAPAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ4047498Aintravilan3.656,001.485,00
  8.033,85
  215SIBIUBOIŢACOCA NICOLAE3985, 3986, 3987, 3988, 39891251Aintravilan3.575,003.574,0019.335,34
  216SIBIUBOIŢAHINSA GLIGOR3895, 389653Aextravilan
  1.204,001.204,00830,76
  217SIBIUBOIŢARALEA IOAN, RALEA MARIA3899, 39003295Aintravilan1.080,00887,004.798,67
  218SIBIUBOIŢAMOLDOR MIKLOSNE39021895
  Aintravilan540,00317,001.714,97
  219SIBIUBOIŢADRAGOMIR VASILE, VASIU ANA38941072Aextravilan 673,00254,00175,26
  220SIBIUBOIŢAVASIOIU ANA
  4212/21324Aextravilan 1.170,00205,00141,45
  221SIBIUBOIŢAMOLDOR NICOLAE43341237Aextravilan1.213,005,00836,97
  222SIBIU
  BOIŢABALEA MARIA4381931Aextravilan810,005,00558,90
  223SIBIUBOIŢACOMUNA BOIŢA4329DRextravilan-24,005,52
  224SIBIUBOIŢALUPESCU NICOLAE26104339Aextravilan1.213,0010,0012,30
  225SIBIUBOIŢACHIDU ANA21364338Aextravilan583,0011,00
  24,53
  226SIBIUBOIŢABASARABA ELENA, LEU CONSTANTIN10734337Aextravilan810,0016,0051,68
  227SIBIUBOIŢAIUGA ELENA8504336Aextravilan
  421,0023,0097,29
  228SIBIUBOIŢAMOLDOR NICOLAE12374334Aextravilan1.213,0028,00146,44
  229SIBIUBOIŢAFREGA ELENA8504333
  Aextravilan421,0029,00180,67
  230SIBIUBOIŢARUSU SIMION25394332Aextravilan406,0037,00267,51
  231SIBIUBOIŢAJANTEA ANA
  12784363, 4364 Aextravilan954,0021,00172,83
  232SIBIUBOIŢACALARAS JANOSAS, BARZA JANKA20964330Aextravilan810,0061,00563,03
  233SIBIU
  BOIŢARELEA ANA19294365Aextravilan677,008,0081,84
  234SIBIUBOIŢARUSU NICOLAE22914366Aextravilan810,0018,00202,14
  235SIBIUBOIŢACURTEAN NICOLAE12774367Aextravilan810,003,0036,69
  236SIBIUBOIŢAHALMAGIU VASILE154382Aextravilan504,00
  18,00238,14
  237SIBIUBOIŢAMOLNAR ILIE904383Aextravilan252,008,00113,84
  238SIBIUBOIŢASAVU IOAN924384Aextravilan252,008,00121,84
  239SIBIUBOIŢARADOIU PARASCHIVA26764385Aextravilan864,0021,00340,83
  240SIBIUBOIŢARADOIU PARASCHIVA755
  4386Aextravilan947,0023,00396,29
  241SIBIUBOIŢAMARIN IOAN11084387Aextravilan587,002,0036,46
  242SIBIUTĂLMACIU
  REZERVĂ LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR UAT TĂLMACIU, JUDEŢUL SIBIU**)24485/6Aextravilan 3.100,001.137,00841,38
  243SIBIUTĂLMACIUREZERVĂ LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR UAT TĂLMACIU, JUDEŢUL SIBIU**) 24485/7Aextravilan 5.600,003.399,002.515,26
  244
  SIBIUTĂLMACIUBISERICA ORTODOXĂ TĂLMACIU24485/8101058101058Aextravilan 31.261,0029.200,0021.608,00
  245SIBIUTĂLMACIUPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)24546Aextravilan
  2.652,002.652,001.962,48
  246SIBIUTĂLMACIUPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)24547Aextravilan 190,00190,00140,60
  247SIBIUTĂLMACIURÂNJĂU DUMITRU24549
  Aextravilan 567,00567,00419,58
  248SIBIUTĂLMACIUPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)24548Aextravilan 965,00965,00714,10
  249SIBIUTĂLMACIURADOI MIHAI
  24553Aextravilan 3.160,00427,00315,98
  250SIBIUTĂLMACIUPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)24554Aextravilan 966,00966,00714,84
  251SIBIU
  TĂLMACIUOANCEA ELENA24555Aextravilan 2.000,001.356,001.003,44
  252SIBIUTĂLMACIUSTEFAN MARTIN24557Aextravilan 623,00623,00461,02
  253SIBIUTĂLMACIUFETAN NICOLAE24559Aextravilan 6.700,001.233,00912,42
  254SIBIUTĂLMACIUGRIGORE OPRICA347/5824461/5Aextravilan
  11.000,002.986,002.209,64
  255SIBIUTĂLMACIUPOPESCU GHEORGHE345/5824461/6Aextravilan 5.600,005.600,004.144,00
  256SIBIUTĂLMACIUBARBOSA NICOLAE24
  463Aextravilan 4.724,004.724,003.495,76
  257SIBIUTĂLMACIUBLUES MARTIN312/5824454/88Aextravilan 10.000,004.590,003.396,60
  258SIBIU
  TĂLMACIUROTH ECATERINA DRAGOMIR MARIA342/5824454/87Aextravilan 7.000,002.752,002.036,48
  259SIBIUTĂLMACIUFAKESCH IOAN318/5824454/86Aextravilan 9.000,00
  3.074,002.274,76
  260SIBIUTĂLMACIUSCHUNN MIHAI332/5824454/85Aextravilan 5.000,001.578,001.167,72
  261SIBIUTĂLMACIULECA MARIA 280/5824
  454/84Aextravilan 15.000,002.908,002.151,92
  262SIBIUTĂLMACIUSCHUNN MARIA311/5824454/83Aextravilan 6.800,00493,00364,82
  263SIBIU
  TĂLMACIUKASTNER ANA 314/5824454/82Aextravilan 6.000,005,003,70
  264SIBIUTĂLMACIUCORNEA KATARINA2033/5825465/2Aextravilan 2.800,00
  1.011,00748,14
  265SIBIUTĂLMACIUENGBER ALBERT2003/5825465/3Aextravilan 18.900,00114,0084,36
  266SIBIUTĂLMACIUSCHWARZ MARGARETA2004/5825465/4Aextravilan 11.000,0022,0016,28
  267SIBIUTĂLMACIUSCHNEIDER HANI2013/5825465/5Aextravilan 15.200,0022,0016,28
  268SIBIU
  TĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/2CFCNextravilan 1.200,0046,0011,50
  269SIBIUTĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/6CFCNextravilan 2.127,00218,0054,50
  270SIBIUTĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/5CFAextravilan 91.302,0013.330,009.864,20
  271SIBIUTĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/4CFDEextravilan 1.600,00
  433,00108,25
  272SIBIUTĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/3CFAextravilan 184.024,0043.587,0032.254,38
  273SIBIUTĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/1CFF
  extravilan6.000,001.116,00412,92
  274SIBIUTĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/1CFFextravilan6.000,00139,0051,43
  275SIBIUTĂLMACIUOPINCARIU CONSTANTIN, ROMAN MARIA212/58
  20407/13Aextravilan2.700,00195,00144,30
  276SIBIUTĂLMACIUBARBOSA ANA275/5820407/12101348101348Aextravilan2.642,00532,00
  393,68
  277SIBIUTĂLMACIUTOTOROAGA NICOLAE249/5820407/11Aextravilan2.300,00471,00348,54
  278SIBIUTĂLMACIUOANCEA MARIA240/5820407/10
  Aextravilan2.300,00380,00281,20
  279SIBIUTĂLMACIUBIRZA NICOLAE269/5820407/9Aextravilan2.600,00422,00312,28
  280SIBIUTĂLMACIUNEGREA SIMION252/5820407/8Aextravilan2.300,00423,00313,02
  281SIBIUTĂLMACIURADOI NICOLAE177/5820407/7Aextravilan2.400,00490,00
  362,60
  282SIBIUTĂLMACIUSERBU ANDREI207/5820407/6100996100996Aextravilan2.936,00668,00494,32
  283SIBIUTĂLMACIURINJEU NICOLAE195/58
  20407/5Aextravilan2.500,00622,00460,28
  284SIBIUTĂLMACIUVLASIE MIHAI271/5820407/4/2102925102925Aextravilan1.650,00430,00
  318,20
  285SIBIUTĂLMACIUVLASIE GHEORGHE20407/4/1102924102924Aextravilan1.650,00426,00315,24
  286SIBIUTĂLMACIUROTAR IOAN228/5820
  407/3Aextravilan1.200,00307,00227,18
  287SIBIUTĂLMACIUCĂLĂRAŞ IOAN210/5820407/2Aextravilan2.700,00685,00506,90
  288SIBIU
  TĂLMACIURÎNJEU DAMIAN246/5820407/1Aextravilan1.200,00354,00261,96
  289SIBIUTĂLMACIUCRACIUN NICOLAE263/5820414/2Aextravilan11.000,00
  887,00656,38
  290SIBIUTĂLMACIURINJEU GAVRILA250/5820414/3Aextravilan1.500,00118,0087,32
  291SIBIUTĂLMACIURODEAN MARIA234/5820
  414/4102761102761Aextravilan2.000,00160,00118,40
  292SIBIUTĂLMACIUANDREIU IOAN268/5820414/5Aextravilan2.500,00190,00140,60
  293SIBIUTĂLMACIUCALARAS IOAN178/5820414/6Aextravilan2.500,00155,00114,70
  294SIBIUTĂLMACIURADOIU MIHAI201/5820414/7A
  extravilan2.500,00156,00115,44
  295SIBIUTĂLMACIUMITREA SIMION152/5820414/8Aextravilan1.200,0081,0059,94
  296SIBIUTĂLMACIUBIRZA IOAN
  157/5820414/9Aextravilan2.700,00200,00148,00
  297SIBIUTĂLMACIUSBERA ELENA276/5820414/10Aextravilan2.500,00351,00259,74
  298SIBIUTĂLMACIURÎNJEU NICOLAE164/5820414/18Aextravilan30001.116,00825,84
  299SIBIUTĂLMACIUHAMBASAN GHEORGHE154/5820414/17102013
  102013Aextravilan2.600,001.682,001.244,68
  300SIBIUTĂLMACIURĂDOI DUMITRU156/5820414/16102733102733Aextravilan800,00680,00503,20
  301SIBIUTĂLMACIUCLOAJE ANA242/5820414/15Aextravilan1.500,001.480,001.095,20
  302SIBIUTĂLMACIUDANCU IOAN258/5820414/14A
  extravilan2.500,002.500,001.850,00
  303SIBIUTĂLMACIUCIOROGAR SUSANA232/5820414/13Aextravilan2.700,002.700,001.998,00
  304SIBIUTĂLMACIUISAC SUSANA
  214/5820414/12102815102815Aextravilan2.500,002.343,001.733,82
  305SIBIUTĂLMACIUSBERA IUSTINA169/5820414/11Aextravilan2.400,001.161,00859,14
  306SIBIUTĂLMACIURADOI MARIA160/5820414/23Aextravilan2.500,0040,0029,60
  307SIBIUTĂLMACIURINJEU NICOLAE165/5820
  414/24Aextravilan2.600,00262,00193,88
  308SIBIUTĂLMACIURĂDOI DUMITRU156/5820414/25102814102814Aextravilan3.000,00984,00728,16
  309SIBIUTĂLMACIUDRAGHICI MARIA267/5820414/26102676102676Aextravilan2.500,001.399,001.035,26
  310SIBIUTĂLMACIUSTROILĂ DUMITRU260/5820
  414/27Aextravilan1.100,00857,00634,18
  311SIBIUTĂLMACIUTOTOROGA MĂCINICA167/5820414/28Aextravilan2.700,002.607,001.929,18
  312SIBIU
  TĂLMACIUROMAN DUMITRU205/5820414/29Aextravilan2.400,002.391,001.769,34
  313SIBIUTĂLMACIURUSU ELENA181/5820414/30Aextravilan2.800,00
  2.466,001.824,84
  314SIBIUTĂLMACIUANDREIU ANA245/5820414/31Aextravilan2.700,001.636,001.210,64
  315SIBIUTĂLMACIUCIOROGAR IOAN272/5820
  414/32Aextravilan3.000,00969,00717,06
  316SIBIUTĂLMACIUOANCEA IOAN270/5820414/33Aextravilan2.700,00209,00154,66
  317SIBIU
  TĂLMACIUBRATILESCU IOAN220/5820414/34Aextravilan2.700,005,003,70
  318SIBIUTĂLMACIUSTROE NICOLAE276/5820418/13Aextravilan6.000,00884,00654,16
  319SIBIUTĂLMACIUSCHELL ERICH391/581394869/4Fextravilan3.000,00161,0059,57
  320SIBIUTĂLMACIUGIURESCU OPREANA, CIOROGARU FLOAREA39/58139
  4869/2Fextravilan9.400,008.632,003.193,84
  321SIBIUTĂLMACIUIONUS ANA1394869/1101286101286Fextravilan1.000,00461,00170,57
  322
  SIBIUTĂLMACIUTOCANEL IOAN44/581394869/5Fextravilan9.400,003.722,001.377,14
  323SIBIUTĂLMACIUPATARAU IOAN, URIAN MARIA, ALBU ELENA, PATARAU GHEORGHE74/581394869/14Fextravilan
  4.800,00144,0053,28
  324SIBIUTĂLMACIURAFA VIOREL, ENACHE ANA, MERISAN ELENA77/581394869/13Fextravilan5.400,003.349,001.239,13
  325SIBIUTĂLMACIUSTOICA VASILE NICOLAE, STOICA GHEORGHE, CIORECAN FILOFTEIA GHERGHINA, STOICA ILINCA42/58
  139101347101347Fintravilan590,00590,0012.502,10
  326SIBIUTĂLMACIUSTOICA VASILE NICOLAE1394869/12/1101337101337Fintravilan891,00891,00
  18.880,29
  327SIBIUTĂLMACIUSTOICA GHEORGHE1394869/12/2101338101338Fintravilan891,00891,0018.880,29
  328SIBIUTĂLMACIUSTOICA DUMITRU1394869/12/3
  101339101339Fintravilan891,00891,0018.880,29
  329SIBIUTĂLMACIUSTOICA DUMITRU1394869/12/3101339101339Fintravilan54,0041.742,00
  330
  SIBIUTĂLMACIUCIORECAN FILOFTEIA GHERGHINA1394869/12/4101340101340Fintravilan891,00891,0018.880,29
  331SIBIUTĂLMACIUSTOICA ILINCA1394869/12/5101341101341Fintravilan891,00891,0018.880,29
  332SIBIUTĂLMACIUSTOICA ILINCA1394869/12/6101342101342Fintravilan891,00891,0018.880,29
  333SIBIU
  TĂLMACIUALBU ELENA CRISTINA1394869/12/7101343101343Fintravilan891,00891,0018.880,29
  334SIBIUTĂLMACIUCOJOCARU LIANA DANIELA1394869/12/8101344101344F
  intravilan891,00891,0018.880,29
  335SIBIUTĂLMACIUMUNTEAN SUSANA1394869/12/9101345101345Fintravilan891,00891,0018.880,29
  336SIBIUTĂLMACIU
  STOICA ILINCA1394869/12/10101346101346Fintravilan891,00887,0018.795,53
  337SIBIUTĂLMACIUDANCANET LIVIUTA1394869/11/2101858101858Fintravilan
  3.356,003.004,0063.654,76
  338SIBIUTĂLMACIUSANDRU MARIA1394869/11/1101857101857Fintravilan4.656,002.368,0050.177,92
  339SIBIUTĂLMACIUGIURGIU PETRU, IONESCU FILOFTEIA, DENGHEL MARIA
  385/581394869/10Fintravilan5.000,00500,0010.595,00
  340SIBIUTĂLMACIUHANEA SUSANA303/581394869/9Fintravilan9.000,00159,003.369,21
  341SIBIUTĂLMACIUCHILOM STEFAN DANIEL1394865/1CAD 1088102693Fextravilan3.000,00828,00306,36
  342SIBIUTĂLMACIUTERTECI SIMONA ELENA1394865/2/21048/2
  Fextravilan2.028,0039,0014,43
  343SIBIUTĂLMACIUION ADELHAIDE DORIS, COJOCAR EMANUEL GABRIEL4865/13/1102245102245Fintravilan2.598,00860,0018.223,40
  344SIBIUTĂLMACIUION ADELHAIDE DORIS, COJOCAR EMANUEL GABRIEL4865/13/2102246102246Fintravilan409,00409,008.666,71
  345SIBIUTĂLMACIUSOIMU DAN MARIUS4865/13/3102247102247Fintravilan410,00410,00
  8.687,90
  346SIBIUTĂLMACIUSOIMU PETRU IULIAN4865/13/4102248102248Fintravilan507,00507,0010.743,33
  347SIBIUTĂLMACIUSOIMU PETRU IULIAN4865/13/4102248102248
  Fintravilan20,0015.460,00
  348SIBIUTĂLMACIUCOSMA MARIA69/581394865/12Fintravilan9.400,002.900,0061.451,00
  349SIBIUTĂLMACIUCOSMA VICTORIA
  70/581394865/11Fintravilan9.400,002.364,0050.093,16
  350SIBIUTĂLMACIUMORARIU VIORICA38/581394865/10/1/11588/1/1Fintravilan667,00371,00
  7.861,49
  351SIBIUTĂLMACIUMORARIU VIORICA1394865/10/2/11588/2/1Fintravilan627,00331,007.013,89
  352SIBIUTĂLMACIUMORARIU VIORICA1394865/10/3/11588/3/1
  Fintravilan586,00291,006.166,29
  353SIBIUTĂLMACIUGUSAN VIORICA MARIA1394865/10/41002841588/4100284Fintravilan1.644,00455,009.641,45
  354
  SIBIUTĂLMACIUSAVU NICOLAE, SAVU MARIA1394865/10/51002701588/5100270Fintravilan1.644,00473,0010.022,87
  355SIBIUTĂLMACIUMOLDOVAN ILARIAN4865/10/1/2/11588/1/2/1F
  intravilan685,00142,003.008,98
  356SIBIUTĂLMACIUMOLDOVAN ILARIAN4865/10/2/2/11588/2/2/1Fintravilan685,00176,003.729,44
  357SIBIUTĂLMACIUMOLDOVAN ILARIAN4865/10/3/2/11588/3/2/1Fintravilan685,00211,004.471,09
  358SIBIUTĂLMACIULUCA ILIE, DRAGOMIR PARASCHIVA, GIURCULET MARIA58/581394865/9Fintravilan6.300,001.692,0035.853,48
  359SIBIU
  TĂLMACIUBOTĂREL ELISABETA373C/581394865/8Fintravilan10.000,004.786,00101.415,34
  360SIBIUTĂLMACIURUSU ANA55/581394865/7Fintravilan9.400,00
  7.390,00156.594,10
  361SIBIUTĂLMACIUCAROLEA SIMION VIOREL36/581394865/6100948100948Fintravilan6.500,006.496,00137.650,24
  362SIBIUTĂLMACIUMUNTEANU NICOLAE
  48/581394865/5Fextravilan5.200,001.586,00586,82
  363SIBIUTĂLMACIUHANEA ANA68/581394865/23103152103152Fintravilan9.400,00
  1.608,0034.073,52
  364SIBIUTĂLMACIUMERISAN CONSTANTIN, MERISAN ALEXANDRU50/581394865/24Fextravilan9.100,0023,008,51
  365SIBIUTĂLMACIUNEDELCU MARIA3123/5858
  1270Aextravilan1.115,001.115,00825,10
  366SIBIUTĂLMACIUCAPATINA CONSTANTIN3044/58581271Aextravilan1.376,00283,00209,42
  367SIBIU
  TĂLMACIUJOITA MIHAELA3108/58581265Aextravilan916,00224,00165,76
  368SIBIUTĂLMACIUOANCEA IOAN3130/58581264Aextravilan540,00
  57,0042,18
  369SIBIUTĂLMACIUMUNTIU IOAN3120/58581261Aextravilan968,0041,0030,34
  370SIBIUTĂLMACIURUSU CONSTANTIN3171/58581269102243102243Aextravilan1.567,00720,00532,80
  371SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU TOMA3056/58581268Aextravilan900,00420,00310,80
  372SIBIUTĂLMACIUBARBU GHEORGHE242962Aextravilan763,00334,00247,16
  373SIBIUTĂLMACIUBOTA NICOLAE2428CF 2543Fextravilan762,00
  332,00122,84
  374SIBIUTĂLMACIUBARBU GHEORGHE2430/1CF 127Aextravilan1.263,00497,00367,78
  375SIBIUTĂLMACIUNEDELCU PARASCHIVA2430/2CF 705A
  extravilan1.264,00405,00299,70
  376SIBIUTĂLMACIUOANCEA MIHAIL2433/1, 2434/1CF 1245AFextravilan1.330,00539,00199,43
  377SIBIUTĂLMACIUBARBOSA MARIA2433/2, 2434/2
  CF 1279Fextravilan1.272,0097,0035,89
  378SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU NICOLAE2424CF 1232Aextravilan2.218,001.634,001.209,16
  379SIBIUTĂLMACIU
  POPA MARIA2423CF 1461Aextravilan1.138,00721,00533,54
  380SIBIUTĂLMACIUNEDELCU TOMA2422CF 340Aextravilan1.519,00888,00657,12
  381
  SIBIUTĂLMACIUNEDELCU AUREL2421CF 1846Aextravilan1.739,00971,00718,54
  382SIBIUTĂLMACIURUSU ANTONIE, RUSU IOACHIM2420/2CF 1431Aextravilan774,00418,00
  309,32
  383SIBIUTĂLMACIUCIOROGARU NICOLAE2420/1/1CF 1430Aextravilan1.159,00606,00448,44
  384SIBIUTĂLMACIURUSU IOACHIM2420/1/2CF 1431Aextravilan389,00197,00145,78
  385SIBIUTĂLMACIUBARBU IOAN2418CF 749Aextravilan860,00461,00341,14
  386SIBIUTĂLMACIUSTROILA IOAN2419CF 193
  Aextravilan2.416,001.286,00951,64
  387SIBIUTĂLMACIUHORTOPETIU PETRU2417CF 1198Aextravilan1.004,00310,00229,40
  388SIBIUTĂLMACIUSTROILA PARASCHIVA
  2416CF 1757Aextravilan1.119,00492,00364,08
  389SIBIUTĂLMACIUROTAR MARINICA2415714Aextravilan1.418,00611,00452,14
  390SIBIU
  TĂLMACIUBIRZA MARIA24141390Aextravilan1.374,00736,00544,64
  391SIBIUTĂLMACIUCOCA DUMITRU2410493Aextravilan954,00480,00355,20
  392SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU DUMITRU2409/12056Aextravilan1.336,00655,00484,70
  393SIBIUTĂLMACIUPETRU MARIA2409100921Aextravilan1.334,00
  641,00474,34
  394SIBIUTĂLMACIUSACAREA ILIE2408/1982Aextravilan2.354,001.465,001.084,10
  395SIBIUTĂLMACIUOPINCARIU CONSTANTIN2408/22023A
  extravilan2.354,001.230,00910,20
  396SIBIUTĂLMACIUOANCEA ELENA, OANCEA PARASCHIVA, OANCEA DIONISIE24072003Aextravilan1.267,00835,00617,90
  397SIBIUTĂLMACIUPOPA DUMITRU2406
  510Aextravilan1.155,00608,00449,92
  398SIBIUTĂLMACIUIOAN IVAN2405863Aextravilan1.264,00662,00489,88
  399SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU MARIA2404683Aextravilan1.660,00827,00611,98
  400SIBIUTĂLMACIUMOGA ANA2403814Aextravilan1.660,00779,00576,46
  401
  SIBIUTĂLMACIUDANCU IOAN2402918Aextravilan1.433,00636,00470,64
  402SIBIUTĂLMACIURADOIU ANA2401/12115Aextravilan832,00355,00
  262,70
  403SIBIUTĂLMACIUSTROILA NICOLAE2401/22116Aextravilan900,00373,00276,02
  404SIBIUTĂLMACIUPARASCHIVEI NICOLAE2400137Aextravilan
  2.038,00808,00597,92
  405SIBIUTĂLMACIUCIOROGARU IOAN2399563Aextravilan1.220,00460,00340,40
  406SIBIUTĂLMACIUOANCEA ELENA2398629
  Aextravilan1.310,00475,00351,50
  407SIBIUTĂLMACIUBIRZA PARASCHIVA2397227Aextravilan1.586,00549,00406,26
  408SIBIUTĂLMACIUALBU MARIA
  2396/11236Fextravilan1.033,00341,00126,17
  409SIBIUTĂLMACIUALBU MARIA2396/11236Fextravilan26,003.541,20
  410SIBIUTĂLMACIU
  BRATILESCU IOAN2396/22015Aextravilan1.033,00327,00241,98
  411SIBIUTĂLMACIUROTARIU NMARIA2395/1624Aextravilan616,00187,00138,38
  412
  SIBIUTĂLMACIUMATEIU G2395/2828Aextravilan616,00166,00122,84
  413SIBIUTĂLMACIUOANCEA NICOLAE2394941Aextravilan1.152,0092,0068,08
  414SIBIUTĂLMACIUSECAREA MARIA2393/11799Aextravilan1.019,0062,0045,88
  415SIBIUTĂLMACIUSERB ANDREIU2393/2678Aextravilan
  1.022,0044,0032,56
  416SIBIUTĂLMACIUSBERA TOMA23922309Aextravilan2.376,0036,0026,64
  417SIBIUTĂLMACIUSTROILA AMENTIA2197610
  Fextravilan1.008,00695,00257,15
  418SIBIUTĂLMACIURADOIU MARIA2196521Aextravilan824,00231,00170,94
  419SIBIUTĂLMACIUBARBOSA MARIA
  2195/11627Aextravilan1.879,00313,00231,62
  420SIBIUTĂLMACIURADOIU PARASCHIVA2195/21626Aextravilan1.883,0089,0065,86
  421SIBIU
  TĂLMACIUBOTA SUSANA2384, 2386, 2388391Aextravilan4.389,004.232,003.131,68
  422SIBIUTĂLMACIUOANCEA ELENA23832677Aextravilan1.281,00713,00527,62
  423SIBIUTĂLMACIUROSCA EUGEN23781603Aextravilan1.253,00566,00418,84
  424SIBIUTĂLMACIUVLASIE IOAN2372, 2375854Aextravilan2.017,00
  884,00654,16
  425SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU MARIA2373, 23741270Fextravilan961,00368,00136,16
  426SIBIUTĂLMACIUSURDILA ANA23711269A
  extravilan436,00153,00113,22
  427SIBIUTĂLMACIUCIOROGAR PARASCHIVA2369/1396Aextravilan882,00298,00220,52
  428SIBIUTĂLMACIUCIOROGAR PARASCHIVA2369/2396Aextravilan878,00281,00207,94
  429SIBIUTĂLMACIUBRATILESCU IOAN23661537Aextravilan1.098,00330,00244,20
  430SIBIUTĂLMACIU
  CIOROGARIU MARIA23651340Aextravilan1.327,00372,00275,28
  431SIBIUTĂLMACIUKALARAS DEMETER23451876Aextravilan1.534,00299,00221,26
  432
  SIBIUTĂLMACIUOANCEA IOAN1666102807Aextravilan2.376,001.618,001.197,32
  433SIBIUTĂLMACIUBOTA SUSANA1669391Aextravilan2.518,001.106,00
  818,44
  434SIBIUTĂLMACIUBALTES PARASCHIVA1671/22440Aextravilan1.645,001.050,00777,00
  435SIBIUTĂLMACIUSOIMA ILIE DANIEL1667102965Aextravilan
  1.447,00996,00737,04
  436SIBIUTĂLMACIURADOIU MARIA1671/1708Aextravilan1.649,001.027,00759,98
  437SIBIUTĂLMACIURADOIU MARIA16731722
  Fextravilan1.932,001.932,00714,84
  438SIBIUTĂLMACIURADOIU MARIA16731722Fextravilan4,00544,80
  439SIBIUTĂLMACIUROSCA PARASCHIVA, STROILA IOAN1674
  101082Aextravilan2.614,002.346,001.736,04
  440SIBIUTĂLMACIUDANCU RADU, DANCU SUSANA, DANCU PETRU, DANCU MARIA1675100537Aextravilan2.502,001.623,001.201,02
  441SIBIUTĂLMACIU
  SBERA ANA1676562Aextravilan3.654,00895,00662,30
  442SIBIUTĂLMACIUSBERA ANA2023670Aextravilan1.432,00899,00665,26
  443SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU IOAN20221831Aextravilan1.134,001.134,00839,16
  444SIBIUTĂLMACIUOANCEA ANNA20241381Aextravilan1.432,001.382,00
  1.022,68
  445SIBIUTĂLMACIURADOIU DUMITRU20252314Aextravilan1.807,001.784,001.320,16
  446SIBIUTĂLMACIUROMAN SUSANA16842372Aextravilan
  956,00956,00707,44
  447SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU TOMA MARIA168315Aextravilan1.073,001.066,00788,84
  448SIBIUTĂLMACIUBALTAT MIHAI, BALTAT EMILIA, BALTAT SUSANA16871125
  Aextravilan1.746,001.260,00932,40
  449SIBIUTĂLMACIUMARTIN MARIA, MARTIN IOAN, PADUREANU DOINA1685102821Aextravilan3.024,003.019,002.234,06
  450SIBIUTĂLMACIUTOCANEL GHEORGHE
  16861446Aextravilan1.983,001.983,001.467,42
  451SIBIUTĂLMACIUSTROILA MIHALY16681531Aextravilan1.872,001.047,00774,78
  452SIBIU
  TĂLMACIUCIOROGARU MOISE16892326Aextravilan1.090,001.019,00754,06
  453SIBIUTĂLMACIUTOCANEL MARIA16901870Aextravilan1.252,001.183,00875,42
  454SIBIUTĂLMACIUMITREA SIMION16911636Aextravilan835,00833,00616,42
  455SIBIUTĂLMACIUBIRZA MARIA16921918Aextravilan827,00
  827,00611,98
  456SIBIUTĂLMACIUTATU CORNELIA1693587Aextravilan1.101,001.101,00814,74
  457SIBIUTĂLMACIUNEDELCU IOAN169492Aextravilan975,00975,00721,50
  458SIBIUTĂLMACIURUSU PARASCHIVA1688618Aextravilan1.429,001.263,00934,62
  459SIBIUTĂLMACIUMARTIN MARIA1699
  1364Aextravilan3.064,003.064,002.267,36
  460SIBIUTĂLMACIUSTROILA IOANA16961394Aextravilan2.095,002.095,001.550,30
  461SIBIUTĂLMACIU
  COMUNA TĂLMĂCEL - BISERICA GRECO-ORIENTALĂ1697102851Aextravilan2.221,002.221,001.643,54
  462SIBIUTĂLMACIUSBERA PARASCHIVA1695/1957Aextravilan1.357,001.357,001.004,18
  463
  SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU IOAN1695/2101667Aextravilan677,00677,00500,98
  464SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU IOAN1695/3101666Aextravilan680,00680,00
  503,20
  465SIBIUTĂLMACIUNEGREA PARASCHIVA17001514Aextravilan1.242,001.242,00919,08
  466SIBIUTĂLMACIUIVAN FETIAN17011697Aextravilan
  2.880,001.599,001.183,26
  467SIBIUTĂLMACIUNEGREA PARASCHIVA17061490Aextravilan778,00778,00575,72
  468SIBIUTĂLMACIURUSU IOAN17051772
  Aextravilan1.440,001.440,001.065,60
  469SIBIUTĂLMACIUANDREIU IANOS1707, 17081038Aextravilan706,00706,00522,44
  470SIBIUTĂLMACIUOANCEA ELENA
  1698703Aextravilan2.207,002.207,001.633,18
  471SIBIUTĂLMACIUTAMAS ANDREI, SECAREA TEODORA17991392Aextravilan1.037,001.037,00767,38
  472SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU MARIA, CIOROGARIU NICOLAE17101850Aextravilan3.524,003.524,002.607,76
  473SIBIUTĂLMACIUMARIA TOMA BIRZA17502125Aextravilan1.450,00168,00124,32
  474SIBIUTĂLMACIUCOCA FILIP1749/2, 1751/2, 1752/21523Aextravilan4.712,00875,00647,50
  475SIBIUTĂLMACIUCOCA MARIA1749/1, 1751/1, 1752/11882Aextravilan1.657,00
  192,00142,08
  476SIBIUTĂLMACIUMITREA IONUS1747-1748102364Aextravilan1.973,00218,00161,32
  477SIBIUTĂLMACIUSBERA IOAN1745-1746102365A
  extravilan1.591,0094,0069,56
  478SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU IOAN1743, 1744458Aextravilan1.684,0019,0014,06
  479SIBIUTĂLMACIUOANCEA IANOS1712
  1277Aextravilan2.768,002.258,001.670,92
  480SIBIUTĂLMACIURADUCU SUSANA, OANCEA ELENA17131285Aextravilan3.193,001.871,001.384,54
  481SIBIUTĂLMACIU
  GOROG SALADA1735/1, 1736/1728Aextravilan1.573,001.049,00776,26
  482SIBIUTĂLMACIUGOROG SALADA1735/2, 1736/2728Aextravilan1.574,001.200,00888,00
  483
  SIBIUTĂLMACIUPOPA SUSANA1737, 1738100236Aextravilan3.003,001.806,001.336,44
  484SIBIUTĂLMACIUPOPA SUSANA1737, 1738100236Aextravilan3.003,0013,00
  9,62
  485SIBIUTĂLMACIUCALARASIU MIKLOS1739/2842Aextravilan1.760,00805,00595,70
  486SIBIUTĂLMACIURADOIU PETRU1600100558Aextravilan1.489,00671,00496,54
  487SIBIUTĂLMACIUSECAREA PARASCHIVA1602/1, 1603/1505Aintravilan2.783,002.375,0050.326,25
  488SIBIUTĂLMACIUBARBOSA MARIA, BARBOSA ELENA1602/2, 1603/21544
  Fintravilan846,00715,0015.150,85
  489SIBIUTĂLMACIURADOIU ANA, RADOIU DUMITRU, STROILA MARIA, BOTA OLIMPIA16091215Aintravilan2.106,001.810,0038.353,90
  490SIBIUTĂLMACIUOPINCARIU SABAU
  1432, 1433169Aintravilan2.991,002.069,0043.842,11
  491SIBIUTĂLMACIUMARES MARIA1442, 1443102771Aintravilan2.995,002.768,0058.653,92
  492SIBIU
  TĂLMACIUBALTAT PARASCHIVA14362289Aintravilan2.117,00658,0013.943,02
  493SIBIUTĂLMACIUCIOROGARU GHEORGHE14441088Aintravilan1.829,001.483,0031.424,77
  494SIBIUTĂLMACIURUSU GHEORGHE1447/22452Aextravilan1.108,00434,00321,16
  495SIBIUTĂLMACIUDANCU CONSTANTIN1446, 1447/12270Aextravilan893,00
  385,00284,90
  496SIBIUTĂLMACIUSERB IOAN1450/22082Aextravilan950,0023,0017,02
  497SIBIUTĂLMACIURUSU GHEORGHE, RUSU ANA1450/1334A
  extravilan954,004,002,96
  498SIBIUTĂLMACIUBOTIA NICOLAE1451, 1452527Aextravilan1.375,0034,0025,16
  499SIBIUTĂLMACIUSTROILA MARIA, CIOROGARIU GHEORGHE ANA1453, 1454
  434Aextravilan5.129,002.394,001.771,56
  500SIBIUTĂLMACIUMITREA ANA1455, 14564Aextravilan2.855,002.168,001.604,32
  501SIBIUTĂLMACIUNEAMTIU ANA14241694Aextravilan1.460,00427,00315,98
  502SIBIUTĂLMACIUOPINCARU PARASCHIVA1422, 14231337Fextravilan2.729,00715,00264,55
  503
  SIBIUTĂLMACIUBARBU GEORGE1421981Aextravilan522,00130,0096,20
  504SIBIUTĂLMACIUBARZA ANNA14201569Aextravilan522,00102,00
  75,48
  505SIBIUTĂLMACIUVOICU NICOLAE14191072Aextravilan428,0085,0062,90
  506SIBIUTĂLMACIURINJEU NICOLAE1417, 14181781Aextravilan
  1.816,00430,00318,20
  507SIBIUTĂLMACIURANJEU DUMITRU1416102692Aextravilan1.759,00653,00483,22
  508SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU IOAN14111282
  Aextravilan918,00547,00404,78
  509SIBIUTĂLMACIUBARBOSA DUMITRU1412889Aextravilan1.613,00605,00447,70
  510SIBIUTĂLMACIUSTOIA LUCRETIA
  14132329Aextravilan931,00576,00426,24
  511SIBIUTĂLMACIUTOCANEL CORNELIA1414, 14152109Aextravilan1.904,00391,00289,34
  512SIBIU
  TĂLMACIUSBERA VASILE1181778Aextravilan1.184,001.073,00794,02
  513SIBIUTĂLMACIUALBU DUMITRU11832352Aextravilan720,00291,00215,34
  514SIBIUTĂLMACIUPOPA MĂRIOARA11841623Aextravilan583,00182,00134,68
  515SIBIUTĂLMACIUPETRU IOAN1182685Aextravilan1.109,00666,00492,84
  516SIBIUTĂLMACIUBARB IRIMIE12032529Aextravilan1.220,001.136,00840,64
  517SIBIUTĂLMACIUSOIMA MARIA12022570A
  extravilan1.219,00766,00566,84
  518SIBIUTĂLMACIUPOPA MARIOARA12001223Aextravilan1.980,001.213,00897,62
  519SIBIUTĂLMACIUBIRZA ANDREI1197, 1198
  1758Aextravilan1.260,00436,00322,64
  520SIBIUTĂLMACIUSECAREA OANCEA MARIA1195, 11962172Aextravilan1.260,00537,00397,38
  521SIBIUTĂLMACIU
  POPA MIKLOS1194330Aextravilan1.982,001.042,00771,08
  522SIBIUTĂLMACIUPOPA IOAN1190/22547Aextravilan968,00968,00716,32
  523
  SIBIUTĂLMACIUBOTIA MARIA1193784Aextravilan1.530,001.530,001.132,20
  524SIBIUTĂLMACIUNEGREA IOAN1160260Aextravilan3.013,002.457,00
  1.818,18
  525SIBIUTĂLMACIURADOIU MIHAIL1188, 1189, 1191, 1192, 1187758Aextravilan4.629,003.124,002.311,76
  526SIBIUTĂLMACIUALBU ANA1159, 12001709Aextravilan
  2.124,001.540,001.139,60
  527SIBIUTĂLMACIUSINTEA IOAN, SINTEA MACINIKA, SINTEA JANOS120860Aextravilan936,00792,00586,08
  528SIBIUTĂLMACIUSINTEA IOAN, SINTEA MACINIKA, SINTEA JANOS120860
  Aextravilan19,002.587,80
  529SIBIUTĂLMACIURUSU IOAN1210101417Aextravilan936,00872,00645,28
  530SIBIUTĂLMACIUCIOROGARU SUSANA, BOTIA PETRU1213403Aextravilan3.863,003.863,002.858,62
  531SIBIUTĂLMACIUPOPA ELENA1215488Aextravilan2.376,00407,00301,18
  532SIBIUTĂLMACIU
  SBERA ANDREIU, SBERA ANA, BARZA MARIA1216625Aextravilan2.041,001.315,00973,10
  533SIBIUTĂLMACIUOANCEA ANA12171966Aextravilan796,00796,00589,04
  534
  SIBIUTĂLMACIUCRACIUN MIKLOS1218/1, 12191203Aextravilan2.160,002.160,001.598,40
  535SIBIUTĂLMACIUALBU ELENA10301940Aextravilan2.290,001.508,00
  1.115,92
  536SIBIUTĂLMACIURADOIU IOAN PARASCHIVA10312389Aextravilan1.678,001.678,001.241,72
  537SIBIUTĂLMACIUBIRZA ANA, CIOROGARU IOAN, LUCA CHIRIAC103280Aextravilan
  1.163,001.163,00860,62
  538SIBIUTĂLMACIUBARBOSA TOMA10332049Aextravilan1.163,001.163,00860,62
  539SIBIUTĂLMACIUANDREIU IOAN1034499
  Aextravilan1.755,001.035,00765,90
  540SIBIUTĂLMACIUSTANCIU ELENA10351782Aextravilan1.782,00967,00715,58
  541SIBIUTĂLMACIUMIRCHIAN MARIA
  10361005Aextravilan1.566,00871,00644,54
  542SIBIUTĂLMACIUCOMUNA TĂLMĂCEL1046, 1199290Aextravilan6.183,005.224,003.865,76
  543SIBIU
  TĂLMACIUROMAN IUON1039100563Aextravilan1.476,001.476,001.092,24
  544SIBIUTĂLMACIUBOLOTA IOAN10381715Aextravilan1.282,001.282,00948,68
  545SIBIUTĂLMACIUHEUSIU PARASCHIVA, HAUS MARIA, HAUS NICOLAE10372479Fextravilan1.450,001.450,00536,50
  546SIBIUTĂLMACIUPOPA SUSANA1211/2/2, 1214/2/237Fextravilan1.010,00
  1.010,00373,70
  547SIBIUTĂLMACIUCOSA LUDOVIC1158/11634Fextravilan1.296,001.296,00479,52
  548SIBIUTĂLMACIUBIRZA NICOLAE1158/22327A
  extravilan1.296,00261,00193,14
  549SIBIUTĂLMACIUBARBOSA MIKLOS1157/2572Aextravilan925,00707,00523,18
  550SIBIUTĂLMACIUTOTOROAGA VASILE1154, 1155
  251Lextravilan2.880,001.946,001.809,78
  551SIBIUTĂLMACIUBARBOSA IOAN1153206Aextravilan1.850,001.543,001.141,82
  552SIBIUTĂLMACIU
  OANCEA MARCU10411459Fextravilan1.174,001.100,00407,00
  553SIBIUTĂLMACIUOANCEA MARK1042, 10431507Fextravilan1.687,001.681,00621,97
  554
  SIBIUTĂLMACIUCOMUNA TĂLMĂCEL1040290Fextravilan2.758,001.680,00621,60
  555SIBIUTĂLMACIUBIRZA ANA, BIRZA SIMION105756Aextravilan1.338,00101,00
  74,74
  556SIBIUTĂLMACIUOPINCARIU MARIA, OPINCARIU PETRU10631315Aextravilan1.145,001.121,00829,54
  557SIBIUTĂLMACIUSTOICA IOAN1050, 10512185Lextravilan
  3.584,00830,00771,90
  558SIBIUTĂLMACIUMUNTIU NICOLAE1048, 10491128Aextravilan2.238,002.238,001.656,12
  559SIBIUTĂLMACIURUSU GHEORGHE1044/2, 1045/21252Aextravilan1.828,001.828,001.352,72
  560SIBIUTĂLMACIURUSU GHEORGHE1044/1, 1045/1153Aextravilan482,00482,00356,68
  561SIBIUTĂLMACIUCOMUNA TĂLMACIU
  859180Aextravilan1.615,001.615,001.195,10
  562SIBIUTĂLMACIULUDU GHEORGHE920898Aextravilan3.298,003.298,002.440,52
  563SIBIU
  TĂLMACIUOANCEA DUMITRU921, 9222370Aextravilan2.056,002.056,001.521,44
  564SIBIUTĂLMACIUHORTOPETIU TOMA926271Aextravilan1.440,001.440,001.065,60
  565SIBIUTĂLMACIUMITREA SIMONA, MITREA ANA927/22447Aextravilan986,00986,00729,64
  566SIBIUTĂLMACIURUSU SIMION919779Aextravilan1.904,00
  1.904,001.408,96
  567SIBIUTĂLMACIUTETIAN NICOLAE9181462Aextravilan1.505,001.505,001.113,70
  568SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU ELENA, CIOROGARIU MOUISE GAVRIL9662711A
  extravilan720,00715,00529,10
  569SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU ELENA, CIOROGARIU MOUISE GAVRIL967, 9682712Aextravilan2.127,002.109,001.560,66
  570SIBIUTĂLMACIUCOCA FILIP924
  14Aextravilan1.465,001.443,001.067,82
  571SIBIUTĂLMACIUOANCEA MARCU927/1208Aextravilan983,00983,00727,42
  572SIBIUTĂLMACIU
  CALARASIU NICOLAE928904Aextravilan1.436,001.236,00914,64
  573SIBIUTĂLMACIUBARBOSA MARIA9171085Aextravilan1.400,00773,00572,02
  574SIBIUTĂLMACIUSOLTAN ANA916920Aextravilan1.440,001.440,001.065,60
  575SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU GEORGE9152158Aextravilan1.440,001.440,00
  1.065,60
  576SIBIUTĂLMACIUPOPA DUMITRU9141069Aextravilan1.652,00713,00527,62
  577SIBIUTĂLMACIURUSU ANA913/12569Aextravilan
  760,0011,008,14
  578SIBIUTĂLMACIUBARCU SUZANA9122318Aextravilan1.834,001.746,001.292,04
  579SIBIUTĂLMACIUOANCEA ELENA9112495
  Aextravilan1.248,001.130,00836,20
  580SIBIUTĂLMACIUBEZA ANDREI8822285Aextravilan2.750,001.454,001.075,96
  581SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU MARIA
  8891550Aextravilan1.256,001.210,00895,40
  582SIBIUTĂLMACIUCAPATINA ANA8851949Aextravilan1.462,001.213,00897,62
  583SIBIU
  TĂLMACIUBIRZA NICOLAE886286Aextravilan1.461,001.365,001.010,10
  584SIBIUTĂLMACIUTRIFU NICOLAE887, 8881372Aextravilan3.246,002.738,002.026,12
  585SIBIUTĂLMACIUBOLOTA DUMITRU890216Aextravilan1.368,001.016,00751,84
  586SIBIUTĂLMACIUSTOILA ANA, RADOIU NICOLAE8911213Aextravilan1.534,00
  1.456,001.077,44
  587SIBIUTĂLMACIUOANCEA IOAN892100403Aextravilan1.606,001.426,001.055,24
  588SIBIUTĂLMACIUOANCEA MARIA893611Aextravilan2.257,001.924,001.423,76
  589SIBIUTĂLMACIUMARTIN MARIA1052102820Aextravilan1.494,001.445,001.069,30
  590SIBIUTĂLMACIUCIOROGARU VASILE865
  31Aextravilan1.746,008,005,92
  591SIBIUTĂLMACIUCIOROGARU VASILE86531Aextravilan1.746,001.326,00981,24
  592SIBIUTĂLMACIU
  RADOIU ANDREI8661689Aextravilan1.127,00904,00668,96
  593SIBIUTĂLMACIUPOPA IOAN, BARBU MARIA8671068Aextravilan1.084,001.021,00755,54
  594
  SIBIUTĂLMACIUSTROILA NICOLAE8692521Aextravilan1.656,00462,00341,88
  595SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU MARIA8801570Aextravilan1.591,001.591,00
  1.177,34
  596SIBIUTĂLMACIUPOPA ELENA879702Aextravilan1.588,00228,00168,72
  597SIBIUTĂLMACIUSTROILA MIHAIU, STROILA MARIA908/21640Aextravilan
  1.389,001.389,001.027,86
  598SIBIUTĂLMACIUSTROILA MIHAIU, STROILA MARIA908/11640Aextravilan1.389,00541,00400,34
  599SIBIUTĂLMACIUSECAREA IOAN906448
  Aextravilan1.807,00449,00332,26
  600SIBIUTĂLMACIUSTROILA MARIA9051441Aextravilan1.944,00548,00405,52
  601SIBIUTĂLMACIUBUZDUGHEA MARIA
  904850Aextravilan1.253,0013,009,62
  602SIBIUTĂLMACIUSTROILA PETRU JUNIOR, STROILA MARIA804/1/21963Aextravilan1.274,001.146,00848,04
  603SIBIUTĂLMACIUSTOICA PETER804/1/11151Aextravilan1.274,001.097,00811,78
  604SIBIUTĂLMACIUSTROILA IOAN804/21452Aextravilan1.274,001.168,00864,32
  605SIBIUTĂLMACIUCALARAS DUMITRU802/31876Aextravilan731,00558,00412,92
  606SIBIUTĂLMACIUVLASIE IOAN802/22302Aextravilan724,00
  724,00535,76
  607SIBIUTĂLMACIUVLASIE IANOS802/11824Aextravilan724,00672,00497,28
  608SIBIUTĂLMACIUBARBOSA FLOAREA801/1401A
  extravilan817,00660,00488,40
  609SIBIUTĂLMACIUBARBOSA FLOAREA801/2401Aextravilan817,00655,00484,70
  610SIBIUTĂLMACIUIVAN DUMITRU4104/894
  1326Aextravilan1.048,00861,00637,14
  611SIBIUTĂLMACIUPOPA MARIA4102/8952634Aextravilan1.613,001.240,00917,60
  612SIBIUTĂLMACIU
  OANCEA MACINICA, CHIRILA NICOLAE896805Aextravilan1.854,00839,00620,86
  613SIBIUTĂLMACIUBARA SIMION4103/899774Aextravilan1.613,001.122,00830,28
  614
  SIBIUTĂLMACIURADOIU MIHALCEA796139Aextravilan1.641,001.286,00951,64
  615SIBIUTĂLMACIUBOTIA PETRU793317Aextravilan1.375,001.085,00
  802,90
  616SIBIUTĂLMACIUBARZA ANDREI791/11758Aextravilan1.440,00913,00675,62
  617SIBIUTĂLMACIUPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)792Aextravilan_987,00730,38
  618SIBIUTĂLMACIUBROTEA TOMA763301Aextravilan576,00199,00147,26
  619SIBIUTĂLMACIUBROTEA TOMA763301A
  extravilan32,004.358,40
  620SIBIUTĂLMACIUCAPATINA SUSANA7891473Aextravilan2.736,001.282,00948,68
  621SIBIUTĂLMACIUSTROILA PETRU7881382
  Aextravilan569,00196,00145,04
  622SIBIUTĂLMACIUSECAREA SIMION785794Aextravilan1.246,00363,00268,62
  623SIBIUTĂLMACIUBURSA ACHIM
  782, 783103419Aextravilan2.419,00418,00309,32
  624SIBIUTĂLMACIUCAICU ANNA764/21384Aextravilan2.027,00992,00734,08
  625SIBIU
  TĂLMACIUSTROILA MARIA764/12138Aextravilan3.042,001.369,001.013,06
  626SIBIUTĂLMACIUROTARIU MARIA7621734Aextravilan1.188,00650,00481,00
  627SIBIUTĂLMACIUNEGREA IVAN7571284Aextravilan1.349,00747,00552,78
  628SIBIUTĂLMACIUGURTIN ANA7651011Aextravilan936,00
  196,00145,04
  629SIBIUTĂLMACIUGURTIN ANA7651011Aextravilan444,0060.472,80
  630SIBIUTĂLMACIUCOCA STANCIU IOAN794318Aextravilan
  893,00564,00417,36
  631SIBIUTĂLMACIURADOI MARIA160/5820414/23Aextravilan2.500,003,002,22
  632SIBIUTĂLMACIURINJEU NICOLAE165/5820414/24Aextravilan2.600,0021,0015,54
  633SIBIUTĂLMACIURĂDOI DUMITRU156/5820414/25102814102814Aextravilan3.000,0011,00
  8,14
  634SIBIUTĂLMACIUANDREIU ANA245/5820414/31Aextravilan2.700,0018,0013,32
  635SIBIUTĂLMACIUCIOROGAR IOAN272/5820414/32
  Aextravilan3.000,0030,0022,20
  636SIBIUTĂLMACIUOANCEA IOAN270/5820414/33Aextravilan2.700,0027,0019,98
  637SIBIUTĂLMACIU
  BRATILESCU IOAN220/5820414/34Aextravilan2.700,0027,0019,98
  638SIBIUTĂLMACIUOANCEA MARIA200/5820414/35Aextravilan2.900,0025,00
  18,50
  639SIBIUTĂLMACIUCHILOM STEFAN DANIEL1394865/1CAD 1088102693Fextravilan3.000,00122,0045,14
  640SIBIUTĂLMACIUROSCA SUSANA, TAMAS PARASCHIVA1596102064
  Lextravilan1.094,005,004,65
  641SIBIUTĂLMACIUREZERVĂ LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR, U.A.T. TĂLMACIU, JUDEŢUL SIBIU**)24485/6Aextravilan_10,007,40
  642SIBIUTĂLMACIUREZERVĂ LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR, U.A.T. TĂLMACIU, JUDEŢUL SIBIU**)
  24485/7Aextravilan_5,003,70
  643SIBIUTĂLMACIUBISERICA ORTODOXĂ TĂLMACIU24485/8101058101058Aextravilan31.261,005,003,70
  644SIBIUTĂLMACIUPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)24546Aextravilan_5,003,70
  645SIBIUTĂLMACIUGRIGORE OPRICA347/5824461/5Aextravilan11.000,0020,0014,80
  646SIBIUTĂLMACIURINJEU NICOLAE165/5820414/24Aextravilan2.600,005,003,70
  647SIBIUTĂLMACIUCIOROGAR IOAN272/58
  20414/32Aextravilan3.000,005,003,70
  648SIBIUTĂLMACIUSTROE NICOLAE276/5820418/13Aextravilan6.000,007,005,18
  649
  SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1753/1/1/1/1/10107071CCintravilan38.379,005,0078,00
  650SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1753/1/1/2/199579CCintravilan25.858,005,00
  78,00
  651SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3051/1/11753/1/1/3/1/1107072CCintravilan110.350,005,0078,00
  652SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3051/1/41753/1/1/3/1/4108348
  CCintravilan12.066,0058,00904,80
  653SIBIUŞELIMBĂRGIURESCU IOAN, GIURESCU TORINA810/1/14693105040PSextravilan36.000,00369,00376,38
  654SIBIUŞELIMBĂR
  CĂTANĂ ILIE901942/139Aextravilan2.400,00209,00424,27
  655SIBIUŞELIMBĂRIVANUTIU TOADER90101543Aextravilan3.000,0014,0028,42
  656
  SIBIUŞELIMBĂRUNGUREANU ION931996/7/20Aextravilan7.200,003,006,09
  657SIBIUŞELIMBĂRMILEA IRIMIE932032/128Aextravilan1.700,001,00
  2,03
  658SIBIUŞELIMBĂRPOPA MARIA932032/127Aextravilan1.900,004,008,12
  659SIBIUŞELIMBĂRREZERVĂ LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR, UAT ŞELIMBĂR, JUDEŢUL SIBIU**)932032/130/1Aextravilan1.300,005,0010,15
  660SIBIUŞELIMBĂRMORAR AUGUSTIN, MORAR AUREL, MORAR ILIE932032/138/1Aextravilan4.100,00219,00444,57
  661SIBIUŞELIMBĂRSBIRCEA IOAN, SBIRCEA DUMITRU, ACHIM STELA932039/1
  Aextravilan2.000,006,0012,18
  662SIBIUŞELIMBĂRDUMA ACHIM932039/11Aextravilan2.200,005,0010,15
  663SIBIUŞELIMBĂRREZERVĂ LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR, UAT ŞELIMBĂR, JUDEŢUL SIBIU**)
  932039/13Aextravilan220,00446,60
  664SIBIUŞELIMBĂRTATU MARIA932039/30Aextravilan3.500,0089,00180,67
  665SIBIUŞELIMBĂR
  TOADER ILIE, BOZDOC MARIA932014/29Aextravilan1.500,005,0010,15
  666SIBIUŞELIMBĂRMARGINEAN AUREL932014/24Aextravilan3.400,002,004,06
  667
  SIBIUŞELIMBĂROGREAN AUGUSTIN932014/23Aextravilan1.600,003,006,09
  668SIBIUŞELIMBĂRCIORA GHEORGHE962074/30Aextravilan1.300,001,00
  2,03
  669SIBIUŞELIMBĂRMILEA VIORICA, MILEA GHERORGHE, DALSENA AIDA962074/31Aextravilan1.300,004,008,12
  670SIBIUŞELIMBĂRREZERVĂ LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR, UAT ŞELIMBĂR, JUDEŢUL SIBIU**)962074/33Aextravilan
  7.418,002,004,06
  671SIBIUŞELIMBĂRAVRIGEAN IOAN, AVRIGEAN MARIA962094/734151107611Aextravilan2.950,005,0010,15
  672SIBIUŞELIMBĂRBUCUR ALEXANDRU, COJOCARU CORNELIA, BUCUR VIOREL, STOIAN NICOLAE
  962094/78Aextravilan3.060,005,0010,15
  673SIBIUŞELIMBĂRLUPU ŞTEFAN962094/83Aextravilan2.600,005,0010,15
  674SIBIUŞELIMBĂRHASEGAN EMILIAN1002214/60Aextravilan3.200,008,0016,24
  675SIBIUŞELIMBĂRMATEIU EMIL1002214/63Aextravilan1.700,005,0010,15
  676SIBIUŞELIMBĂRBOZDOC ELENA982153/2Fextravilan1.200,005,005,10
  677SIBIUŞELIMBĂRBOZDOC ARDELEAN982153/1Fextravilan1.600,00
  2,002,04
  678SIBIUŞELIMBĂRBOZDOC IOAN982151/8Aextravilan3.200,005,0010,15
  679SIBIUŞELIMBĂRCARAUS MARIA, CARAUS NICOLAE982151/5PS
  extravilan7.400,005,005,10
  680SIBIUŞELIMBĂRPRIA MARIA36675/13/1Aextravilan697,00129,00261,87
  681SIBIUŞELIMBĂRS.C. HP SERVICE - S.R.L. SIBIU101526
  101526CC+C1intravilan991,0077,001.201,20
  682SIBIUŞELIMBĂRS.C. HP SERVICE - S.R.L. SIBIU101526101526CC+C1intravilan40,0020.000,00
  683SIBIUŞELIMBĂRS.C. HP SERVICE - S.R.L. SIBIU
  101525101525CCintravilan996,006,0093,60
  684SIBIUŞELIMBĂRDOBRILA GHEORGHE, DOBRILA ELENA ANA365005/1107436Aextravilan13.952,00562,001.140,86
  685
  SIBIUŞELIMBĂRSCHUSTER WILHELM36103240103240CCintravilan26.137,001.540,0024.024,00
  686SIBIUŞELIMBĂRPETRU LILIANA DOINA39716/61784/3/1100899A
  extravilan5.900,008,0016,24
  687SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3049/1/101753/1/1/1/1/10107071CCintravilan38.379,0037,00577,20
  688SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3049/1/191753/1/1/2/199579CCintravilan25.858,0069,001.076,40
  689SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3051/1/11753/1/1/3/1/1107072CCintravilan110.350,0032,00499,20
  690SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1010171753/1/1/3/1/2101017CCintravilan30.795,009,00140,40
  691SIBIUŞELIMBĂRCOSMA CRISTINA MARIANA, TOADER ALEXIE JR, TOADER HEIKEL TRAIAN DORIN36675/1/11784/3/1107362
  Aextravilan5.751,003,006,09
  692SIBIUŞELIMBĂRCOSMA CRISTINA MARIANA, TOADER ALEXIE JR, TOADER HEIKEL TRAIAN DORIN36675/2/11784/4/1107368Aextravilan8.844,00469,00952,07
  693SIBIU
  ŞELIMBĂRBUCSA ANA36675/3/143214083 NAextravilan7.625,00204,00414,12
  694SIBIUŞELIMBĂRCOSMA CRISTINA MARIANA, TOADER ALEXIE JR, TOADER HEIKEL TRAIAN DORIN36675/4/11784/5/2/1107363A
  extravilan3.354,00200,00406,00
  695SIBIUŞELIMBĂRROZOR ANA36675/5/1Aextravilan1.555,00131,00265,93
  696SIBIUŞELIMBĂRSF REAL ESTATE - S.R.L.36
  675/6/11784/5/1/2/1104875Aextravilan5.978,00824,001.672,72
  697SIBIUŞELIMBĂRBRANA IOAN36675/7/1Aextravilan1.249,00252,00511,56
  698
  SIBIUŞELIMBĂRGALASIU IOAN36675/8/1Aextravilan3.318,00796,001.615,88
  699SIBIUŞELIMBĂRILCUSIU FLORIAN MARIUS36675/9/15577/1101494Aextravilan
  2.747,00753,001.528,59
  700SIBIUŞELIMBĂRBUCSA ANA36675/10/141414087Aextravilan1.857,00503,001.021,09
  701SIBIUŞELIMBĂRRADU GHEORGHE36675/11/1Aextravilan1.944,00448,00909,44
  702SIBIUŞELIMBĂRROZOR ANA36675/12/1Aextravilan2.284,00280,00568,40
  703SIBIU
  ŞELIMBĂRPRIA MARIA36675/13/1Aextravilan697,00137,00278,11
  704SIBIUŞELIMBĂRTRIFAN AUREL36723/42/3Aextravilan411,00307,00623,21
  705SIBIUŞELIMBĂRTRIFAN AUREL36723/42/1Aextravilan897,00426,00864,78
  706SIBIUŞELIMBĂRDOBRILA GHEORGHE, DOBRILA ELENA ANA365005/310737Aextravilan
  20,0020,0040,60
  707SIBIUŞELIMBĂRDOBRILA GHEORGHE, DOBRILA ELENA ANA365005/1107436Aextravilan13.952,006.588,0013.373,64
  708SIBIUŞELIMBĂRHP SERVICE - S.R.L. SIBIU36
  101524101524CCintravilan1.047,0063,00982,80
  709SIBIUŞELIMBĂRSCHUSTER WILHELM36103240103240CCintravilan26.137,005.162,0080.527,20
  710
  SIBIUŞELIMBĂRSCHUSTER WILHELM36105800105800CCextravilan71.107,006.399,0016.893,36
  711SIBIUŞELIMBĂRREZERVĂ LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR, UAT ŞELIMBĂR, JUDEŢUL SIBIU**)39716/32Aextravilan7.447,00
  91,00184,73
  712SIBIUŞELIMBĂRREZERVĂ LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR, UAT ŞELIMBĂR, JUDEŢUL SIBIU**)716/31Aextravilan5.900,00232,00470,96
  713SIBIUŞELIMBĂRSAVU NICOLAE89716/30/2Aextravilan
  1.999,0094,00190,82
  714SIBIUŞELIMBĂRSAVU IOAN, BUCURENCIU ELENA, BARABAS ANA39716/29/2Aextravilan2.483,00120,00243,60
  715SIBIUŞELIMBĂRCHIRILA GELU, CHIRILA ADRIANA MAGDA39716/28/21778/6/1/1/2100529Aextravilan6.408,00327,00663,81
  716SIBIUŞELIMBĂRCHIRILA GELU, CHIRILA ADRIANA MAGDA39716/27/24698/2103510Aextravilan5.787,00334,00678,02
  717SIBIUŞELIMBĂRDRAGAN AURELIA, DRAGAN GHEORGHE39716/26/2Aextravilan5.564,00293,00594,79
  718SIBIUŞELIMBĂRDRAGAN AURELIA DRAGAN GHEORGHE39716/26/3Aextravilan245,00
  245,00497,35
  719SIBIUŞELIMBĂRHASEGAN ANA39716/25/1100870Aextravilan186,00186,00377,58
  720SIBIUŞELIMBĂRHASEGAN ANA39716/25/4
  100868Aextravilan803,00633,001.284,99
  721SIBIUŞELIMBĂRCATANA ILIE39716/24/1Aextravilan314,00314,00637,42
  722SIBIUŞELIMBĂR
  CATANA IOAN39716/23/1Aextravilan477,00477,00968,31
  723SIBIUŞELIMBĂRCATANA ILIE39716/24/3Aextravilan588,00388,00787,64
  724
  SIBIUŞELIMBĂRCIMPEAN MARIA, BLAGA ANA, DANILA MARIA, DANILA RAFIRA39716/22/1Aextravilan373,00373,00757,19
  725SIBIUŞELIMBĂRCATANA IOAN39716/23/3Aextravilan876,00575,00
  1.167,25
  726SIBIUŞELIMBĂRCIMPEAN MARIA, BLAGA ANA, DANILA MARIA, DANILA RAFIRA39716/22/3Aextravilan613,00422,00856,66
  727SIBIUŞELIMBĂRCIMPEAN MARIA, BLAGA ANA, DANILA MARIA, DANILA RAFIRA39716/21/1Aextravilan
  5.543,004.763,009.668,89
  728SIBIUŞELIMBĂRSIMA ALEXANDRU RĂZVAN39716/20106239106239Aextravilan2.100,001.833,003.720,99
  729SIBIUŞELIMBĂRNAN SIMION39716/19Aextravilan3.800,003.179,006.453,37
  730SIBIUŞELIMBĂRBRANA ILIE, BRANA NICOLAE, BRANA IOAN39716/18Aextravilan11.700,0010.322,0020.953,66
  731SIBIU
  ŞELIMBĂRCIMPEAN MARIA39716/17Aextravilan3.400,002.554,005.184,62
  732SIBIUŞELIMBĂRSTOICA NICOLAE, STOICA CORNELIA, STOICA IOAN39716/165786107391Aextravilan1.600,00
  1.173,002.381,19
  733SIBIUŞELIMBĂRSTOICA NICOLAE, STOICA CORNELIA, STOICA IOAN39716/154787107388Aextravilan4.800,003.420,006.942,60
  734SIBIUŞELIMBĂRSLAVU NICOLAE39
  716/14Aextravilan1.500,001.041,002.113,23
  735SIBIUŞELIMBĂRSIMTION MARIA39716/13Aextravilan1.500,001.028,002.086,84
  736SIBIUŞELIMBĂR
  DUMA ACHIM39716/12Aextravilan3.300,002.273,004.614,19
  737SIBIUŞELIMBĂRSCHUSTER WILHELM39716/111778/1/3105243Aextravilan6.000,004.586,00
  9.309,58
  738SIBIUŞELIMBĂRSCHUSTER WILHELM39716/101778/1/2105222Aextravilan2.900,001.806,003.666,18
  739SIBIUŞELIMBĂRŞTEFAN EMILIA, CIMPEAN NICOLAE, NANU IOAN, STOICA CORNELIA, CIMPEAN ALEXANDRU, STANILA DOINA, ANDREI MARIA, CIMPEAN EMIL, MALAI ANA39716/9
  Aextravilan2.900,001.880,003.816,40
  740SIBIUŞELIMBĂRANDRAS SAMOILA, ANDRAS CRISTINA39716/1103681103681Aextravilan133,002,004,06
  741SIBIU
  ŞELIMBĂRTONCH-CERBU VASILE, TONCH-CERBU CRISTINA39103623103623Aextravilan28,0028,0056,84
  742SIBIUŞELIMBĂRTONCH-CERBU VASILE, TONCH-CERBU CRISTINA39103622103622Aextravilan472,00147,00298,41
  743SIBIUŞELIMBĂRDENDIU VASILE, DENDIU MĂRIOARA39103644103644Aextravilan472,00403,00818,09
  744SIBIUŞELIMBĂRDENDIU VASILE, DENDIU MĂRIOARA39103645
  103645Aextravilan28,0028,0056,84
  745SIBIUŞELIMBĂRDENDIU VASILE, DENDIU MĂRIOARA39103632103632Aextravilan28,0028,0056,84
  746SIBIU
  ŞELIMBĂRDENDIU VASILE, DENDIU MĂRIOARA39103631103631Aextravilan472,00472,00958,16
  747SIBIUŞELIMBĂRANDRAS MAGDALENA DANIELA39103634103634Aextravilan882,00
  178,00361,34
  748SIBIUŞELIMBĂRANDRAS MAGDALENA DANIELA39103640103640Aextravilan795,0037,0075,11
  749SIBIUŞELIMBĂRCATANA NICOLAE39716/2
  5007101284Aextravilan3.000,001.148,002.330,44
  750SIBIUŞELIMBĂRCATANA NICOLAE39716/3101283101283Aextravilan3.000,001.446,002.935,38
  751SIBIUŞELIMBĂRDRAGOMIR ILIE NICOLAE39716/41762/1/2106208Aextravilan5.800,003.642,007.393,26
  752SIBIUŞELIMBĂRREZERVĂ LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR, UAT ŞELIMBĂR, JUDEŢUL SIBIU**)39716/5A
  extravilan4.443,003.464,007.031,92
  753SIBIUŞELIMBĂRPETRU LILIANA DOINA39716/61784/3/1100899Aextravilan5.900,004.102,008.327,06
  754SIBIUŞELIMBĂR
  LA VIGNA - S.R.L.39716/74495105821Aextravilan7.000,003.397,006.895,91
  755SIBIUŞELIMBĂRDULA NICOLAE38703/35Fextravilan2.000,00581,00592,62
  756SIBIUŞELIMBĂRLAZAR IOAN, LAZAR ILIE, LAZAR NICOLAE38703/34Fextravilan3.300,001.473,001.502,46
  757SIBIUŞELIMBĂRCINDEA IOAN, CINDEA ILIE, SANDRU ELENA, ROBU ANA, SANDRU MARIA38703/33Fextravilan
  4.900,001.727,001.761,54
  758SIBIUŞELIMBĂRDANILA IOAN, DANILA ILIE, DANILA NICOLAE, NANU MARIA, GUREAN RAFIRA38703/32Fextravilan2.800,00706,00720,12
  759SIBIUŞELIMBĂRSCHUSTER WILHELM38703/31
  2333105223Fextravilan5.100,001.087,001.108,74
  760SIBIUŞELIMBĂRVINTEAN BUCURICA CRISTINEL, VINTEAN MARIA RODICA38703/30448712299Fextravilan3.000,00525,00535,50
  761SIBIUŞELIMBĂRPAROHIA ORTODOXĂ MOHU38703/29Fextravilan6.000,00583,00594,66
  762SIBIUŞELIMBĂRSUBTIREL ANA38703/28Fextravilan5.700,00
  891,00908,82
  763SIBIUŞELIMBĂREUROSIB CONTRUCT - S.R.L. SIBIU38703/27516012900 NFextravilan3.600,00533,00543,66
  764SIBIUŞELIMBĂROLARIU IOAN38
  703/26107807107807Fextravilan2.900,00358,00365,16
  765SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT34411753/3/1/13108884DEintravilan38.537,003.676,00
  26.467,20
  766SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36361753/3/1/8/21109191Pintravilan500,005,0036,00
  767SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36371753/3/1/8/22109192
  Pintravilan500,008,0057,60
  768SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36381753/3/1/8/23109193Pintravilan411,0083,00597,60
  769SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36341753/3/1/8/19109189Pintravilan500,0032,00230,40
  770SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36331753/3/1/8/18109188Pintravilan500,00204,00
  1.468,80
  771SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36321753/3/1/8/17109187Pintravilan500,00378,002.721,60
  772SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36311753/3/1/8/16109186
  Pintravilan500,00494,003.556,80
  773SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36301753/3/1/8/15109185Pintravilan500,00500,003.600,00
  774SIBIUŞELIMBĂR
  UAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36161753/3/1/8/1109173Pintravilan647,0036,00259,20
  775SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36171753/3/1/8/2109174Pintravilan500,0030,00
  216,00
  776SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36181753/3/1/8/3105135Pintravilan500,009,0064,80
  777SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36191753/3/1/8/4109175
  Pintravilan500,0046,00331,20
  778SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36201753/3/1/8/5109176Pintravilan500,0019,00136,80
  779SIBIUŞELIMBĂR
  UAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36211753/3/1/8/6107310Pintravilan500,001,007,20
  780SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36221753/3/1/8/7109177Pintravilan500,0077,00
  554,40
  781SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36231753/3/1/8/8109178Pintravilan500,00470,003.384,00
  782SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36241753/3/1/8/9109179Pintravilan500,00402,002.894,40
  783SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36291753/3/1/8/14109184Pintravilan500,00500,003.600,00
  784SIBIUŞELIMBĂR
  UAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36251753/3/1/8/10109180Pintravilan500,00443,003.189,60
  785SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36281753/3/1/8/13109183Pintravilan500,00500,00
  3.600,00
  786SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36261753/3/1/8/11109181Pintravilan515,00515,003.708,00
  787SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36271753/3/1/8/12109182
  Pintravilan489,00489,003.520,80
  788SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT34411753/3/1/13108884DEintravilan38.537,00947,006.818,40
  789SIBIUŞELIMBĂR
  UAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36561753/3/1/9/18109217Pintravilan500,0012,0086,40
  790SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36551753/3/1/9/17104619Pintravilan500,0077,00
  554,40
  791SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36541753/3/1/9/16108411Pintravilan500,0093,00669,60
  792SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36531753/3/1/9/15106650
  Pintravilan500,00134,00964,80
  793SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36521753/3/1/9/14109216Pintravilan500,00102,00734,40
  794SIBIUŞELIMBĂR
  UAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36511753/3/1/9/13109215Pintravilan500,0022,00158,40
  795SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36501753/3/1/9/12109205Pintravilan500,001,007,20
  796SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35431753/3/1/5/22109022Pintravilan504,00189,001.360,80
  797SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35441753/3/1/5/23109023
  Pintravilan504,00504,003.628,80
  798SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35451753/3/1/5/24109024Pintravilan504,00504,003.628,80
  799SIBIUŞELIMBĂR
  UAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35461753/3/1/5/25109025Pintravilan500,00500,003.600,00
  800SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35501753/3/1/5/29109029Pintravilan505,00363,00
  2.613,60
  801SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35491753/3/1/5/28109028Pintravilan505,00505,003.636,00
  802SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35481753/3/1/5/27109027
  Pintravilan505,00505,003.636,00
  803SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35471753/3/1/5/26109026Pintravilan499,00499,003.592,80
  804SIBIUŞELIMBĂR
  UAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT34411753/3/1/13108884DEintravilan38.537,001.044,007.516,80
  805SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35861753/3/1/6/15109058Pintravilan491,00137,00
  986,40
  806SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35871753/3/1/6/16109059Pintravilan493,00493,003.549,60
  807SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35881753/3/1/6/17109060
  Pintravilan497,00497,003.578,40
  808SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35891753/3/1/6/18109061Pintravilan501,00501,003.607,20
  809SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35901753/3/1/6/19109062Pintravilan498,00498,003.585,60
  810SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35911753/3/1/6/20109064Pintravilan487,00241,00
  1.735,20
  811SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35921753/3/1/6/21109065Pintravilan501,00500,003.600,00
  812SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35931753/3/1/6/22109066
  Pintravilan501,00501,003.607,20
  813SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35941753/3/1/6/23109067Pintravilan501,00501,003.607,20
  814SIBIUŞELIMBĂR
  UAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35951753/3/1/6/24109068Pintravilan501,00408,002.937,60
  815SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35961753/3/1/6/25109069Pintravilan501,0055,00
  396,00
  816SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT35971753/3/1/6/26109070Pintravilan501,004,0028,80
  817SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT34411753/3/1/13108884
  DEintravilan38.537,001.110,007.992,00
  818SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36081753/3/1/7/5109081Pintravilan616,00142,001.022,40
  819SIBIUŞELIMBĂR
  UAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36041753/3/1/7/1109077Pintravilan659,0039,00280,80
  820SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36051753/3/1/7/2109078Pintravilan480,0025,00
  180,00
  821SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36061753/3/1/7/3109079Pintravilan559,001,007,20
  822SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36091753/3/1/7/6109082Pintravilan616,00481,003.463,20
  823SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36101753/3/1/7/7109083Pintravilan607,00607,004.370,40
  824SIBIUŞELIMBĂR
  UAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36111753/3/1/7/8109084Pintravilan588,00588,004.233,60
  825SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36121753/3/1/7/9109085Pintravilan560,00560,00
  4.032,00
  826SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36131753/3/1/7/10109086Pintravilan520,00500,003.600,00
  827SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36141753/3/1/7/11109087
  Pintravilan470,00208,001.497,60
  828SIBIUŞELIMBĂRUAT ŞELIMBĂR - DOMENIUL PRIVAT36151753/3/1/7/12109088Pintravilan470,0081,00583,20
  829SIBIUŞELIMBĂR
  ROMAN HORIA GHEORGHE38703/25102789102789Fextravilan3.500,00966,00985,32
  830SIBIUŞELIMBĂRDANILA MARIA38703/24Fextravilan9.000,00673,00
  686,46
  831SIBIUŞELIMBĂRDANILA IOAN38703/23Fextravilan3.000,0045,0045,90
  832SIBIUŞELIMBĂRVIDRIGHIN VICTORIA39776/1/3501112577
  Pextravilan10.000,003.763,003.838,26
  833SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3049/1/61753/1/1/1/1/6107241CCintravilan30.078,002.729,0042.572,40
  834SIBIUŞELIMBĂR
  PRODIAL - S.R.L.3049/1/21753/1/1/1/1/5100308CCintravilan25.925,0010.157,00158.449,20
  835SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1033971753/1/1/1/1/4103397DEintravilan4.263,002.501,0018.007,20
  836SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3049/1/71753/1/1/1/1/7107242CCintravilan14.491,0012.082,00188.479,20
  837SIBIUŞELIMBĂRPALACE DUMBRAVA - S.R.L.3049/1/81753/1/1/1/1/8101018
  CCintravilan16.180,004.752,0074.131,20
  838SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1033961753/1/1/1/1/9103396DEintravilan4.648,001.425,0010.260,00
  839SIBIUŞELIMBĂR
  PARCUL INDUSTRIAL - S.A.103393103393DEintravilan5.243,001.187,008.546,40
  840SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3049/1/141753/1/1/1/1/14101023CCintravilan23.070,00114,001.778,40
  841SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3049/1/101753/1/1/1/1/10107071CCintravilan38.379,00139,002.168,40
  842SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1038291753/1/1/1/1/3103829DE
  intravilan4.274,002.351,0016.927,20
  843SIBIUŞELIMBĂRGEBRUDER WEISS102425102425CCintravilan27.035,00115,001.794,00
  844SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1753/1/1/2/19
  9579CCintravilan25.858,007.441,00116.079,60
  845SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1083471753/1/1/2/18108347DEintravilan18.430,002.056,0014.803,20
  846SIBIU
  ŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3050/161753/1/1/2/16109206CCintravilan41.859,006.986,00108.981,60
  847SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1753/1/1/2/15108043DEintravilan6.564,005.566,00
  40.075,20
  848SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1753/1/1/2/14/1108185CCintravilan25.055,0013.548,00211.348,80
  849SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3050/14/51753/1/1/2/14/1102029CCintravilan5.000,00259,004.040,40
  850SIBIUŞELIMBĂRBERGHEZAN CLAUDIA CRISTINA1032291753/1/1/2/14/6103229CCintravilan5.000,002.479,0038.672,40
  851SIBIUŞELIMBĂRSERVTEX - S.R.L. ŞELIMBĂR
  103560103560CCintravilan3.574,003,0046,80
  852SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1005501753/1/1/2/20/1100550DEintravilan3.646,001.778,0012.801,60
  853
  SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1081841753/1/1/2/13108184DEintravilan6.847,002.213,0015.933,60
  854SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1057321753/1/1/2/20/2105732DEintravilan
  7.830,00246,001.771,20
  855SIBIUŞELIMBĂRBIOSFERA INVEST - S.R.L.1020431753/1/1/2/21/2102043CCintravilan10.845,002.194,0034.226,40
  856SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3051/2
  1753/1/1/3/2107893Pintravilan21.672,003.322,0023.918,40
  857SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3051/1/11753/1/1/3/1/1107072CCintravilan110.350,0030.982,00483.319,20
  858
  SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1010171753/1/1/3/1/2101017CCintravilan30.795,007.295,00113.802,00
  859SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.1001191753/1/1/3/1/3100119CCintravilan
  40.167,002.445,0038.142,00
  860SIBIUŞELIMBĂRPARCUL INDUSTRIAL - S.A.3051/1/41753/1/1/3/1/4108348CCintravilan12.066,002.586,0040.341,60
  861SIBIUŞELIMBĂRGIURESCU IOAN, GIURESCU TORINA810/1/1
  4693105040Pextravilan36.000,001.322,001.348,44
  862SIBIUŞELIMBĂRIUGA IOAN, IUGA VICTORIA810/1/2106207106207Pextravilan50.005,00247,00251,94
  863SIBIUŞELIMBĂRHADAR OCTAVIAN CATALIN, HADAR MIHAELA38701/29/12823/110589 NAextravilan778,00197,00399,91
  864SIBIUŞELIMBĂREURO INTER TRADE CORPORATION - S.R.L.38701/29/3
  2823/3107858CCextravilan7.077,002.085,005.504,40
  865SIBIUŞELIMBĂRSTOICA NICOLAE, STOICA CORNELIA, STOICA IOAN38701/28/12810/1101955Aextravilan1.966,0052,00105,56
  866SIBIUŞELIMBĂREURO INTER TRADE CORPORATION - S.R.L.38701/28/32810/3107703Aextravilan782,00389,00789,67
  867SIBIUŞELIMBĂRTOADER MARIA, SBIRCEA MARIA38701/27/13316/1
  101442Aextravilan1.344,0025,0050,75
  868SIBIUŞELIMBĂRTOADER MARIA, SBIRCEA MARIA38701/26/1/13353/1/1107706Aextravilan4.938,0028,0056,84
  869
  SIBIUŞELIMBĂRBRANA NICOLAE, BRANA IOAN, BRANA ILIE38701/25/3Aextravilan126,00126,00255,78
  870SIBIUŞELIMBĂRSLAVU IOAN38701/24/3/1Aextravilan5.557,0055,00
  111,65
  871SIBIUŞELIMBĂRIVANUT NICOLAE JR, DRAGOMIR ANA38701/24/23252103355Aextravilan13.900,001.300,002.639,00
  872SIBIUŞELIMBĂRIVANUT NICOLAE JR, DRAGOMIR ANA38701/24/1
  2806103349Aextravilan5.800,00180,00365,40
  873SIBIUŞELIMBĂRSAVU IOAN, BUCURENCIU ELENA, BARABAS ANA38701/23/1Aextravilan8.617,0089,00180,67
  874SIBIU
  ŞELIMBĂRTOADER NICOLAE38701/22/1Aextravilan5.747,0054,00109,62
  875SIBIUŞELIMBĂRMUTIU IOAN38701/21Aextravilan5.800,0043,0087,29
  876SIBIUŞELIMBĂRMARIA BOGDAN38701/20/2Aextravilan1.200,0023,0046,69
  877SIBIUŞELIMBĂRIVANUT MARIA38701/20/1Aextravilan2.000,00
  39,0079,17
  878SIBIUŞELIMBĂRBELBA ELENA, MOLDOVAN STANA38701/194687107417Aextravilan5.100,0020,0040,60
  879SIBIUŞELIMBĂRGALASIU NICOLAE36
  675/70Aextravilan900,00355,00720,65
  880SIBIUŞELIMBĂRSLAVU IOAN, SLAVU MAGDALENA GEORGETA36675/714048106942Aextravilan5.000,00272,00552,16
  881
  SIBIUŞELIMBĂRBULEA TITUS, BULEA EUGENIA37675/735264106979Aextravilan4.400,005,0010,15
  882SIBIUŞELIMBĂRSTOIA VASILE, STOIA MARIA, STOIA SIMANOS IOAN, PRUTEANU MARIA37675/74Aextravilan
  1.900,0015,0030,45
  883SIBIUŞELIMBĂROLARIU MARIOARA, TOADER ILIE, TOADER NICOLAE37675/75Aextravilan1.800,0022,0044,66
  884SIBIUŞELIMBĂRSLAVU NICOLAE, DOBROTA LENUTA37695/2
  Aextravilan1.200,00747,001.516,41
  885SIBIUŞELIMBĂRBRANA MARIA37695/34106106319Aextravilan2.300,00542,001.100,26
  886SIBIU
  ŞELIMBĂRBULEA TITUS, BULEA EUGENIA37695/45249100680Aextravilan2.400,00343,00696,29
  887SIBIUŞELIMBĂRMUTIU ILIE, MUTIU IOAN, MUTIU GHEORGHE37695/5Aextravilan1.200,00
  137,00278,11
  888SIBIUŞELIMBĂRDRAGOMIR ILIE37695/6Aextravilan1.200,00119,00241,57
  889SIBIUŞELIMBĂRPOP ARIANA, POP HORIA CĂLIN37695/7Aextravilan5.900,00427,00866,81
  890SIBIUŞELIMBĂRDANILA ILIE37695/8Aextravilan2.900,0068,00138,04
  891SIBIUŞELIMBĂRCĂTANĂ ILIE90
  1942/139Aextravilan2.400,00356,00722,68
  892SIBIUŞELIMBĂRTOADER MARIA901942/138Aextravilan1.000,00107,00217,21
  893SIBIUŞELIMBĂR
  NANU SIMION901942/137Aextravilan1.800,00164,00332,92
  894SIBIUŞELIMBĂRNANU IOAN, NANU MARIA901942/136Aextravilan600,0052,00105,56