Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 884/2.694/1.142/2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea EUROTEST - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 884 din 16 iulie 2019
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.694 din 7 august 2019
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 1.142 din 26 iulie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 12 august 2019Data intrării în vigoare 12-08-2019

  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea EUROTEST - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Viceprim-ministru, interimar, ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEISocietatea EUROTEST - S.A.
  Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, BucureştiCod unic de înregistrare: 360557BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2019
  ------