Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 580 din 8 august 2019pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 12 august 2019Data intrării în vigoare 12-08-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Costin Mihalache
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 8 august 2019.Nr. 580.ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007)Componenţa Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
  1.PreşedinteSecretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice, coordonator al Departamentului de buget
  2.VicepreşedinteSecretar de stat în cadrul Ministerului Economiei
  3.VicepreşedintePreşedintele Băncii de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A.
  4.MembruSecretarul general al Guvernului
  5.MembruŞeful Cancelariei Prim-Ministrului
  6.MembruReprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
  7.MembruReprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  8.MembruReprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
  9.MembruReprezentant al Ministerului Transporturilor
  10.MembruReprezentant al Ministerului Fondurilor Europene
  11.MembruReprezentant al Ministerului Apelor şi Pădurilor
  12.MembruReprezentant al Secretariatului General al Guvernului
  13.MembruReprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
  14.MembruReprezentant al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
  15.MembruReprezentant al Secretariatului General al Guvernului
  -------