Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.08.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2006Data intrării în vigoare 25-05-2006
    Formă consolidată valabilă la data 09-03-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-07-2019 până la data de 12-08-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 192 din 16 mai 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2006, la data de 09 Martie 2020 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009; ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; LEGEA nr. 115 din 4 iulie 2012; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 12 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013; LEGE nr. 214 din 28 iunie 2013; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; DECIZIA nr. 266 din 7 mai 2014; DECIZIA nr. 397 din 15 iunie 2016; LEGEA nr. 97 din 27 aprilie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 3 aprilie 2019; LEGEA nr. 154 din 24 iulie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.La data de 06-12-2009 Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.(2) Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!