Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 19 septembrie 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 octombrie 2003Data intrării în vigoare 21-10-2003
  Formă consolidată valabilă la data 24-07-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-07-2019 până la data de 17-02-2020


  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.235 din 19 septembrie 2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 734 din 21 octombrie 2003.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 19 septembrie 2003, publicate în Monitorul Oficial nr. 734 din 21 octombrie 2003, la data de 24 Iulie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.565 din 6 noiembrie 2003; ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006; ORDINUL nr. 267 din 28 mai 2007 abrogat de ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008; ORDINUL nr. 528 din 19 martie 2009; ORDINUL nr. 541 din 19 martie 2009; ORDINUL nr. 2.408 din 30 iulie 2009; ORDINUL nr. 1.026 din 6 august 2014; ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015; ORDINUL nr. 896 din 3 august 2015; ORDINUL nr. 2.540 din 28 septembrie 2017; ORDINUL nr. 2.425 din 26 iunie 2019; RECTIFICAREA nr. 2.425 din 26 iunie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  1. Art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 (denumită în continuare ordonanţă de urgenţă)(1) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal, cu excepţia instituţiilor publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali şi secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale şi instituţiilor publice autonome cu sediul în municipiul Bucureşti, precum şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin Trezoreria Municipiului Bucureşti*).
  *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu excepţia art. 59, care a intrat în vigoare la data publicării.
  Notă CTCE Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.