Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.03.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.235 din 19 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 octombrie 2003Data intrării în vigoare 21-10-2003
  Formă consolidată valabilă la data 24-07-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-07-2019 până la data de 28-03-2020
  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.235 din 19 septembrie 2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 734 din 21 octombrie 2003, la data de 24 Iulie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.565 din 6 noiembrie 2003; ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006; ORDINUL nr. 267 din 28 mai 2007 abrogat de ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008; ORDINUL nr. 528 din 19 martie 2009; ORDINUL nr. 541 din 19 martie 2009; ORDINUL nr. 2.408 din 30 iulie 2009; ORDINUL nr. 1.026 din 6 august 2014; ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015; ORDINUL nr. 896 din 3 august 2015; ORDINUL nr. 2.540 din 28 septembrie 2017; ORDINUL nr. 2.425 din 26 iunie 2019; RECTIFICAREA nr. 2.425 din 26 iunie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În baza Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,
  Notă CTCE Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008.
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.