Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.10.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 940/944/650/2019pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 940 din 12 iunie 2019
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 944 din 26 iunie 2019
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 650 din 3 iulie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019Data intrării în vigoare 10-07-2019

  În temeiul prevederilor:– art. 924-941 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere Referatul comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2.280/12.06.2019, nr. S.P. 8.087/25.06.2019 şi nr. DRC 509/3.07.2019,ministrul muncii şi justiţiei sociale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul IAnexa nr. 1 la Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 3 aprilie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La titlul „Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare“ se introduce o notă de subsol, nota de subsol ^1), cu următorul cuprins: ^1) Lista se va modifica/completa ori de câte ori este necesar prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.2.
  La numărul curent 3, clasa „06 Produse asistive ataşate de corp care susţin funcţiile neuromusculoscheletale sau legate de mişcare (orteze) sau înlocuiesc structuri anatomice (proteze)“, la subclasa „06 24 Proteze pentru membrul inferior“, la cod produs ISO 9999: 2016, coloana „Diviziune (denumire) produs“ şi coloana „Scopul propus al dispozitivului“ se modifică după cum urmează:
  SubclasaCod produs ISO 9999: 2016Diviziune (denumire) produsScopul propus al dispozitivului
  „06 24 Proteze pentru membrul inferior06 24Proteză de gambă modulară cu sistem de vacuum activ, picior protetic din fibră de carbonDispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, format din: • picior protetic din fibră de carbon şi anvelopă detaşabilă; • manşon de bont din material siliconic (grosime minimum 3 mm); • cupă laminată din fibră de carbon; • burete anatomic şi ciorap cosmetic; • sistem de vacuum activ; • adaptoare modulare de conexiune
  Proteză de coapsă modulară cu sistem de vacuum pasiv, articulaţie protetică de genunchi reglabilă şi picior protetic din fibră de carbonDispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, format din: • picior protetic din fibră de carbon şi anvelopă detaşabilă; • articulaţie protetică de genunchi liberă, cu sistem reglabil hidraulic sau pneumatic a fazelor de sprijin şi balans al mersului; • cupă laminată din fibră de carbon cu vacuum pasiv; • burete anatomic şi ciorap cosmetic; • adaptoare modulare de conexiune“
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Mergeani Nicea,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  ----