Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.10.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 482 din 4 iulie 2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019Data intrării în vigoare 10-07-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Romtehnica“ - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel-Beniamin Leş
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Bucureşti, 4 iulie 2019.Nr. 482.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEOperatorul economic: Compania Naţională „Romtehnica“ - S.A.Sediul/Adresa: Bd. Timişoara nr. 5C, sectorul 6, BucureştiCodul unic de înregistrare: 472771BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
  pe anul 2019
  ----