Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.10.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 467 din 3 iulie 2019pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Drum de legătură autostrada A1 Arad-Timişoara-DN 69", judeţul Timiş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019Data intrării în vigoare 10-07-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Drum de legătură autostrada A1 Arad-Timişoara-DN 69“, judeţul Timiş, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează prin Programul operaţional Infrastructură mare şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu

  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 3 iulie 2019.Nr. 467.ANEXĂCaracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii"Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timişoara-DN 69", judeţul TimişTitular: Ministerul TransporturilorBeneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.Amplasament: judeţul Timiş
  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.): (în preţuri valabile la data de 21.02.2017/1 euro = 4,5157 lei),mii lei259.880
  - din care: C+M (inclusiv T.V.A.):mii lei220.804
  Eşalonarea investiţiei:
  Anul IINVmii lei168.922
  C+Mmii lei143.523
  Anul IIINVmii lei90.958
  C+Mmii lei 77.281
  Capacităţi:
  Lungime totalăkm10,00
  Lăţime platformă
  m20,50
  Din care: - parte carosabilăm4 x 3,50
  - separator fluxuri de circulaţiem1,50
  - lăţime acostamentem2 x 2,50
  din care benzi de încadrarem2 x 0,75
  Poduribuc.2
  Pasajebuc.4
  Pasaje inferioarebuc.2
  Noduri rutierebuc.3
  Durata de realizare a investiţiei:luni18
  Factori de risc:Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013.Finanţarea investiţiei:Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează prin Programul operaţional Infrastructură mare şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  ---