Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.10.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 466 din 3 iulie 2019pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 4, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 762/2015
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019Data intrării în vigoare 10-07-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (8) şi art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul ISe aprobă suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda“ - Lot 4, cu suma totală de 2,27 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (POIM), articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
  Articolul IIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda“ - Lot 4, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 7 octombrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Poziţiile nr. crt. 186, 213, 264, 357, 378, 619, 620, 645, 656, 666, 684, 690, 695, 733, 736, 757 şi 766 se modifică în sensul actualizării elementelor de identificare şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.Articolul III(1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.(2) Suma prevăzută la art. I se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
  Articolul IVMinisterul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 3 iulie 2019.Nr. 466.ANEXĂLISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică"Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 4, situate pe raza localităţilor Mirăslău, Unirea din judeţul Alba,respectiv Moldoveneşti, Călăraşi şi Mihai Viteazu din judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora,precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

  Nr. crt.Poziţie Hotărârea Guvernului nr. 762/2015JudeţulU.A.T.Numele proprietaruluiTarlaParcelăCategoria de folosinţăNr. cad./TopoCFSuprafaţă acte (mp)Suprafaţă de expropriat (mp)Intravilan/ExtravilanValoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010 (lei)
  1186AlbaUnireaBOCAN VICTOR42480/40/3A--1.500,00246,00extravilan282,90
  2213AlbaUnireaTATAR SILVIA42480/17/3A--1.900,00160,00extravilan184,00
  3264AlbaUnireaBELEA MARIA41472/1/2A--3.000,001.403,00extravilan1.613,45
  4357ClujMoldoveneştiCONSILIUL LOCAL MOLDOVENEŞTI67-A--2.900,00354,00extravilan109,92
  5378ClujMoldoveneştiCONSILIUL LOCAL MOLDOVENEŞTI67-A--12.240,00187,00extravilan58,06
  6619ClujMoldoveneştiS.C. TOTAL SERV - S.R.L., CREDIT EUROPE BANK ROMANIA - S.A.--Cc50654-30.000,00733,00intravilan11.707,17
  7620ClujMoldoveneştiS.C. TOTAL SERV - S.R.L., CREDIT EUROPE BANK ROMANIA - S.A.--Cc50654-30.000,00635,00intravilan10.630,89
  8645ClujCălăraşiTURDEAN EMIL, TURDEAN HILDA--A50259-6.400,005.210,00extravilan1.617,71
  9656ClujCălăraşiROTAR DAN VALENTIN, ROTAR ALINA GABRIELA, DUNCA DAN NICOLAE, DUNCA MARIA--A55 (50372)-5.700,001.979,00extravilan614,48
  10666ClujMihai ViteazuPAPP EVA MARGARETA43-A52755-84.000,0053.897,00extravilan16.735,02
  11684ClujMihai ViteazuSIMION VALERIA, TURDEAN MONICA, TURDEAN DANIEL43275A834 (51182)-53.581,0049.845,00extravilan15.476,87
  12690ClujMihai ViteazuCUTCAN ELENA HORTENSIA DOINA43357A--25.300,0010.692,00extravilan3.319,87
  13695ClujMihai ViteazuBAJKA OLIVER43362A51164-10.800,0010.146,00extravilan3.150,33
  14733ClujMihai ViteazuMOLDOVAN IOSIF VICENTIU43284A50487-2.074,002.071,00extravilan643,05
  15736ClujMihai ViteazuCADAR VASILE, CADAR NICOLAE, CADAR MARIA, FILIMON VICTORIA, HUDREA CLAUDIU, HUDREA DAN, OARGA VICTORIA43288A808-2.042,001.637,00extravilan508,29
  16757ClujMihai ViteazuVARGA C. MARIA4363A129-2.958,001.017,00extravilan315,78
  17766ClujMihai ViteazuCONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU43-A---174,00extravilan54,03
  ----