Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.08.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 487 din 9 iulie 2019pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 10 iulie 2019Data intrării în vigoare 10-07-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 479/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, precum şi al art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2019, rectificat, este prevăzut în anexa nr. 2.(3) În vederea restituirii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a timbrului de mediu pentru autovehicule, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările ulterioare, veniturile Fondului pentru mediu se suplimentează cu suma de 97.000 mii lei.
  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 1a la Hotărârea Guvernului nr. 166/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 1 aprilie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*) la prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 9 iulie 2019.Nr. 487.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 166/2019)ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2019
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1a la Hotărârea Guvernului nr. 166/2019)ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Fondului pentru mediu pentru anul 2019
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!