Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.10.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 486 din 9 iulie 2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 10 iulie 2019Data intrării în vigoare 10-07-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „IOR“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 9 iulie 2019.Nr. 486.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEISocietatea „IOR“ - S.A. Bucureşti, sectorul 3, str. Bucovina nr. 4 Cod unic de înregistrare RO 340312
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2019
  -----