Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 462 din 3 iulie 2019privind reaprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 10 iulie 2019Data intrării în vigoare 10-07-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se reaprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ“, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Anexa nr. II/3 la Hotărârea Guvernului nr. 165/2012 privind aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor şi pădurilor,
  Ioan Deneş
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu

  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 3 iulie 2019.Nr. 462.ANEXĂ(Anexa nr. II/3 la Hotărârea Guvernului nr. 165/2012)Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economiciai obiectivului de investiţii „Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ“Titular: Ministerul Apelor şi PădurilorBeneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române“ - A.B.A. SiretAmplasament: în bazinul hidrografic al râului Siret, subbazinul râului Bistriţa. Lucrările propuse sunt amplasate pe râul Cracău, în zona de vărsare a acestuia în râul Bistriţa, în zona satului Slobozia, oraşul Roznov, judeţul Neamţ.
  Indicatori tehnico-economici
  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):mii lei69.039
  (în preţuri valabile la 28.08.2018, 1 euro = 4,6474 lei),
  din care:
  construcţii-montajmii lei60.028
  Valoarea investiţiei rest de executat (inclusiv TVA):mii lei57.159
  din care:
  construcţii-montajmii lei50.797
  Capacităţi:
  - regularizare albie existentă râu Cracăukm3,500
  - amenajare albie nouă deviată râu Cracăukm5,059
  - poduribuc.2
  Durata de execuţie: rest de executatluni5
  Factori de risc:Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţiei:Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“, precum şi alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  -----