Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 631 din 9 februarie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 19 februarie 2016Data intrării în vigoare 19-02-2016
  Formă consolidată valabilă la data 25-01-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-07-2019 până la data de 15-04-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 631 din 9 februarie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2016, la data de 25 Ianuarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.698 din 27 decembrie 2016; ORDINUL nr. 1.381 din 27 aprilie 2017; ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 316, 317 şi 322 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor:a) «Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)», cod 14.13.01.10.11/a, prevăzute în anexa nr. 1.La data de 10-05-2017 Litera a) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.381 din 27 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 10 mai 2017b) "Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)", cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f., prevăzute în anexa nr. 2;c) "Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)", cod MFP: 14.13.01.10.11/t, prevăzute în anexa nr. 3;d)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!