Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*)privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015Data intrării în vigoare 22-12-2015
  Formă consolidată valabilă la data 18-07-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-07-2019 până la data de 15-04-2021

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.947 din 22-12-2015  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 52 din 15 aprilie 2011 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 947 din 22 decembrie 2015, la data de 18 Iulie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 105 din 18 mai 2017; LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018; ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 3 iulie 2019; RECTIFICAREA nr. 26 din 18 aprilie 2019; LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 3 noiembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 52/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011 şi a mai fost modificată şi completată prin:– Legea nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 20 octombrie 2013;– Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 12 iunie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2015.

  Conform pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019, în tot cuprinsul Legii nr. 52/2011, cu excepţia definiţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), sintagma „beneficiar“ se înlocuieşte cu sintagma „beneficiar sau un împuternicit al acestuia“, iar sintagma „registrul de evidenţă a zilierilor“ se înlocuieşte cu sintagma „registrul electronic de evidenţă a zilierilor“.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!