Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 25 iunie 2019pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iunie 2019Data intrării în vigoare 28-06-2019

  Având în vedere necesitatea respectării angajamentelor Guvernului României, care, prin Programul de guvernare 2018-2020, şi-a asumat adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României în anul 2019 la Festivalul Internaţional de Artă Europalia,luând în considerare prevederile Acordului-cadru semnat la Bruxelles, pe baza Memorandumului de înţelegere semnat la Bucureşti, între partea română şi Europalia International,ţinând cont că Festivalul Europalia este unul dintre cele mai importante festivaluri de artă din lume şi este considerat a fi manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia, organizată o dată la doi ani, iar în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019, România exercită primul său mandat la Preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, participarea la Festivalul Internaţional de Artă Europalia, începând cu 1 octombrie 2019, reprezintă un prilej important pentru menţinerea culturii române, prin intermediul unor acţiuni culturale de înaltă ţinută, în atenţia publicului european şi nu numai, adresându-se unui public potenţial de aproximativ 2.000.000 de persoane, având un impact considerabil în promovarea culturii române.Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă va avea consecinţe negative pentru partea română în cadrul Festivalului Internaţional de Artă Europalia, fapt ce ar duce, implicit, la imposibilitatea participării României în perioada 2018-2019 la Festivalul Internaţional de Artă Europalia, participare asumată de Guvernul României prin Programul de guvernare 2018-2020.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 19 martie 2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 39/2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Cheltuielile aferente pregătirii şi desfăşurării Festivalului Europalia în perioada 2018-2020 se suportă din bugetul Institutului Cultural Român, cu excepţia cheltuielilor aferente pregătirii şi desfăşurării Expoziţiei «Dacia Felix» şi a Expoziţiei «La începuturile istoriei. Civilizaţii timpurii (preistorice) între Carpaţi şi Dunărea de Jos», care se suportă din bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, prin Muzeul Naţional de Istorie a României, în limita sumei de 3.942 mii lei.2. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins: (5) Cheltuielile aferente pregătirii şi desfăşurării Expoziţiei «Dacia Felix» şi a Expoziţiei «La începuturile istoriei. Civilizaţii timpurii (preistorice) între Carpaţi şi Dunărea de Jos» se asigură prin suplimentarea bugetului aprobat pe anul 2019 Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, la titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», cu suma de 3.942 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a bugetului Institutului Cultural Român, aprobat conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019.(6) Asigurarea transportului exponatelor ce vor face parte din Expoziţia «Dacia Felix» şi din Expoziţia «La începuturile istoriei. Civilizaţii timpurii (preistorice) între Carpaţi şi Dunărea de Jos» se suportă integral din bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, prin Muzeul Naţional de Istorie a României, în limita sumei de 3.942 mii lei şi se realizează cu aeronave aparţinând aviaţiei militare din cadrul Forţelor Aeriene Române sau cu aeronave aparţinând companiilor civile.
  Articolul II(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 39/2019, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Institutului Cultural Român şi Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pe anul 2019, la propunerea acestora.(2) Se autorizează Institutul Cultural Român şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:

  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Valer-Daniel Breaz
  Preşedintele Institutului Cultural Român,
  Liliana Magdalena Ţuroiu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel-Beniamin Leş
  Bucureşti, 25 iunie 2019.Nr. 48.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!