Pret: 40,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 19 aprilie 2007Data intrării în vigoare 22-04-2007
  Formă consolidată valabilă la data 28-06-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-06-2019 până la data de 06-06-2020
  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 92 din 10 aprilie 2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 262 din 19 aprilie 2007, la data de 28 Iunie 2019 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de:ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010; LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010; LEGEA nr. 163 din 11 iulie 2011; ORDONANŢA nr. 21 din 30 august 2011; LEGEA nr. 8 din 6 ianuarie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016; LEGEA nr. 197 din 29 septembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 15 februarie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018; LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  La data de 31-12-2018 Titlul legii a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018
  Conform pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 28 iunie 2019, în tot cuprinsul legii, expresia „local şi judeţean“ se înlocuieşte cu termenul „local“.
  Înlocuirea sintagmei s-a efectuat automat în textul formei consolidate.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, autorizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciilor publice de transport în comune, oraşe, municipii şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară.La data de 28-06-2019 Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 28 iunie 2019