Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 29 iulie 2004Data intrării în vigoare 01-08-2004
  Formă consolidată valabilă la data 28-06-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-06-2019 până la data de 11-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 346 din 14 iulie 2004, publicate în Monitorul Oficial nr. 681 din 29 iulie 2004, la data de 28 Iunie 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 346 din 14 iulie 2004; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 6 decembrie 2007; LEGEA nr. 175 din 13 mai 2009**); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009; LEGEA nr. 368 din 26 noiembrie 2009; LEGEA nr. 246 din 5 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012; RECTIFICAREA nr. 96 din 22 decembrie 2012; LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013; LEGEA nr. 62 din 30 aprilie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 25 iunie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  **) A se vedea art. II din LEGEA nr. 175 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009, conform căruia prevederile alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2011.***) Conform art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, în cuprinsul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". Art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 368 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009, prevăzând că în cuprinsul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" se înlocuieşte cu sintagma "autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii".****) Prin HOTĂRÂREA nr. 51 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009, s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.*****) Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, s-a dispus înfiinţarea Ministerul Educaţiei Naţionale, prin reorganizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege reglementează măsuri destinate creării cadrului favorabil înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.Articolul 2

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!