Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 15 martie 2018privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 19 martie 2018Data intrării în vigoare 19-03-2018
  Formă consolidată valabilă la data 28-06-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-06-2019 până la data de 09-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 16 din 15 martie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 239 din 19 martie 2018, la data de 28 Iunie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 39 din 6 martie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 mai 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 25 iunie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere necesitatea respectării angajamentelor Guvernului României, care, prin Programul de guvernare 2018-2020, şi-a asumat adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României în anul 2019 la Festivalul Internaţional de Artă Europalia,
  luând în considerare prevederile Acordului-cadru semnat la Bruxelles în data de 14 septembrie 2017, pe baza Memorandumului de înţelegere semnat la Bucureşti la data de 4 octombrie 2016, între partea română şi Europalia International,având în vedere că Institutul Cultural Român deţine expertiza profesională necesară desfăşurării unor programe culturale în afara ţării, activitatea externă a acestuia desfăşurându-se prin intermediul institutelor culturale româneşti din străinătate, inclusiv prin Institutul Cultural Român de la Bruxelles,prezentul demers normativ priveşte crearea cadrului legal primar, pentru a asigura organizarea şi desfăşurarea acestui proiect de interes naţional, precum şi promovarea imaginii culturii naţionale pe plan internaţional în anul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.Ţinând cont de faptul că, în lipsa acestor măsuri legislative, luate în regim de urgenţă, impuse de o situaţie extraordinară, există riscul de a nu putea finaliza în timp util formalităţile de organizare şi finanţare a acestui proiect cultural de anvergură şi, ca o consecinţă directă, va fi afectat accesul public la evenimente culturale de înaltă calitate şi ţinută artistică, precum şi imaginea României în plan extern, având în vedere necesitatea respectării angajamentelor asumate prin Programul de guvernare 2018-2020, în vederea aprofundării parteneriatului strategic cu Franţa şi continuarea implementării Foii de parcurs a Parteneriatului strategic, în toate dimensiunile sale,ţinând cont de funcţiile de reprezentare şi coordonare ale Ministerului Afacerilor Externe, precum şi de rolul acestuia în promovarea imaginii României în lume prin organizarea de acţiuni de comunicare publică, de diplomaţie publică şi de diplomaţie culturală, în conformitate cu obiectivele de politică externă ale României,luând act de faptul că în prezent nu există cadru legal primar pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor şi acţiunilor culturale de anvergură din cadrul Sezonului România-Franţa, precum şi de termenele asumate în pregătirea şi derularea acestora, având în vedere că, în lipsa acestor măsuri legislative luate în regim de urgenţă, impuse de o situaţie extraordinară, există riscul de a nu putea finaliza în timp util formalităţile de organizare şi finanţare a Sezonului România-Franţa,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I Măsuri privind Festivalul Internaţional de Artă Europalia 2019Articolul 1(1)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!