Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.217 din 4 iunie 2019pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.933/2017 privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini instituţiilor de învăţământ superior de stat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019Data intrării în vigoare 12-06-2019

    În baza art. 206 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere pct. 5 din Decizia Curţii de Conturi a României nr. 15/2018,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul ILa articolul 1 alineatul (2) din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.933/2017 privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 29 mai 2017, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) până la data de 31 decembrie pentru sumele încasate în semestrul al II-lea al anului financiar curent.Articolul IIDirecţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiile de învăţământ superior de stat duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educaţiei naţionale,

    Ecaterina Andronescu
    Bucureşti, 4 iunie 2019.Nr. 4.217.-----