Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 520 din 28 mai 2019privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019Data intrării în vigoare 12-06-2019

  Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 439/CB/19.03.2019 pentru aprobarea proiectului de ordin privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia,ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 11 alin. (4) şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizul Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 70.886 din 22.05.2019,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.Articolul I
  Anexele la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul IV, tabelul I se modifică şi va avea următorul cuprins:Tab 1 - Cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate
  Tip material**)Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)Cantitatea pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizaţi (kg)Cantitatea pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată în mod individual (kg)
  Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin altă operaţiune decât reciclarea (kg)Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin reciclare (kg)
  ab = c + dcdef
  Plastic,
  din care PET
  Sticlă
  Metal,
  din care AL
  Hârtie/Carton
  Lemn
  TOTAL
  **) Se completează: materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
  2. La anexa nr. 2, capitolul I, secţiunea a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:Secţiunea a 4-a Data privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabiliÎn coloana a «Tip material» din Tab 1 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.În coloana b «Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare.În coloana c «Cantitatea pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizaţi (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională în perioada de raportare de operatorii economici responsabili, pentru care s-a transferat, prin contract, responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare unui operator economic autorizat conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada de raportare. În coloana d «Cantitatea pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în cazul cărora operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivelor de valorificare în mod individual, în perioada de raportare.În coloana «Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată în mod individual (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual, astfel:a) în coloana e «Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili, în perioada de raportare, realizate în mod individual. Programul de asistenţă va prelua cantităţile înscrise în coloana e «Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea (kg)» în Tab 2;b)
  în coloana f «Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin reciclare (kg)» din tabelul Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili, în perioada de raportare, realizate în mod individual. Programul de asistenţă va prelua cantităţile înscrise în coloana «Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)» în Tab 3.
  Coloana e din tabelul Tab 1 referitoare la «Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea (kg)» se detaliază în tabelul Tab 2, după cum urmează:a) în coloana «Tip material» din tabelul Tab 2 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent;b) în coloana «Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea (kg)» din tabelul Tab 2 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin alte operaţiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisă, în baza contractului încheiat de operatorul economic colector, în perioada de raportare;c) în coloana «CUI colector deşeu de ambalaj» din tabelul Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operaţiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale;d) în coloana «Nr./dată contract prestare servicii» din tabelul Tab 2 se înscriu cu cifre arabe şi/sau litere numărul şi data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operaţiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale;e) în coloana «Nr./dată document prestare servicii» din tabelul Tab 2 se înscriu cu cifre arabe şi/sau litere numărul şi data facturii de prestare servicii emisă în conformitate cu prevederile legale de către operatorul economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operaţiuni decât reciclarea, pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, în calitate de beneficiar;f) în coloana «CUI valorificator deşeu de ambalaj» din tabelul Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje prin alte operaţiuni de valorificare decât reciclarea, pe tip de material, care a realizat respectiva operaţiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare ale operatorului economic responsabil.
  Coloana f din tabelul Tab 1 referitoare la «Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin reciclare (kg)» se detaliază în tabelul Tab 3, după cum urmează:a) în coloana «Tip material» din tabelul Tab 3 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent;b) în coloana «Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)» din tabelul Tab 3 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin reciclare, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisă, în baza contractului încheiat, de operatorul economic colector, în perioada de raportare;c) în coloana «CUI colector deşeu de ambalaj» din tabelul Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje, pe tip de material, în vederea valorificării prin reciclare, conform prevederilor legale;d) în coloana «Nr./dată contract prestare servicii» din tabelul Tab 3 se înscriu cu cifre arabe şi/sau litere numărul şi data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin reciclare, pe tip de material, conform prevederilor legale;e) în coloana «Nr./dată document prestare servicii» din tabelul Tab 3 se înscriu cu cifre arabe şi/sau litere numărul şi data facturii de prestare servicii emisă, în conformitate cu prevederile legale, de către operatorul economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin reciclare pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, în calitate de beneficiar;f) în coloana «CUI reciclator deşeu de ambalaj» din tabelul Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru reciclarea deşeurilor de ambalaje, pe tip de material, care a realizat respectiva operaţiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare ale operatorului economic responsabil.
  În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de ambalaje sau deşeuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.
  3. La anexa nr. 2, capitolul III, punctul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională; cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele în mod individual; cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele prin transferul responsabilităţii către operatori economici autorizaţi; cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin alte operaţiuni de valorificare decât reciclarea, realizate în mod individual; cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare în mod individual. Aceste cantităţi se declară în vederea stabilirii diferenţei dintre obiectivul anual de realizat în mod individual şi cel efectiv realizat în mod individual. Declaraţiile se completează şi se depun/se transmit de către operatorii economici responsabili;
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  Bucureşti, 28 mai 2019.Nr. 520.------