Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 368 din 3 iunie 2019pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019Data intrării în vigoare 12-06-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MFP 61965, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, în domeniul public al oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.(2) După preluarea în domeniul public al oraşului Bumbeşti-Jiu, imobilul prevăzut la alin. (1) va avea destinaţia de sediu al unor instituţii publice de interes local, locuinţe sociale şi/sau cămin de bătrâni. Articolul 3Dacă în termen de 10 ani de la data preluării imobilului prevăzut la art. 2 nu se realizează obiectivele de investiţii sau nu se respectă destinaţia imobilului, acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, în condiţiile legii. Ministerul Afacerilor Interne este abilitat să iniţieze procedurile necesare în acest sens.
  Articolul 4Predarea-primirea imobilului, transmis potrivit art. 2 alin. (1), se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 3 iunie 2019.Nr. 368.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -UM 0658 Târgu Jiu, pentru care se actualizează valoarea de inventar
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată
  (lei)
  619658.19.0145-188 Oraşul Bumbeşti-Jiu, str. Grigore Alexandru Ghica nr. 2, judeţul Gorj, CF 35494Ministerul Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj) CUI - 42463947.209.172,10
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -UM 0658 Târgu Jiu în domeniul public al oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj
  Nr. MFPCodul de clasificare
  Denumirea imobilului transferatAdresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDatele de identificare ale imobilului care se transmiteValoarea de inventar actualizată (lei)
  619658.19.0145-188Oraşul Bumbeşti-Jiu, str. Grigore Alexandru Ghica nr. 2, judeţul GorjStatul român, prin Ministerul Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj) CUI - 4246394Oraşul Bumbeşti-Jiu, judeţul GorjCIF - 4666002Construcţii: - pavilion 01 45-188-01; C2
  valoare: 1.911.252,25 lei sc = 846 mp sd = 2.538 mp; - pavilion 02 45-188-02; C8 valoare: 1.073.893,92 lei sc = 609 mp sd = 2.436 mp; - pavilion 03 45-188-03; C7 valoare: 1.564.126,49 lei sc = 612 mp sd = 2.444 mp; - pavilion 04 45-188-04; C6 valoare: 1.015.352,76 lei sc = 564 mp sd = 564 mp; - pavilion 05 45-188-05; C9 şi C10 valoare: 1.044.509,25 lei sc = 375 mp sd = 375 mp; - pavilion 06 45-188-06; C4 şi C5 valoare: 64.346,72 lei
  sc = 140 mp sd = 140 mp;
  7.209.172,10
        - pavilion 07 45-188-07; C1 valoare: 35.412,72 lei sc = 6 mp sd = 6 mp; - pavilion 08 45-188-08; C15 valoare: 15.459,46 lei sc = 11 mp sd = 11 mp; - pavilion 09 45-188-09; C12 valoare: 3.589,69 lei sc = 7 mp sd = 7 mp; - pavilion 10 45-188-10; C3 valoare: 2.963,78 lei sc = 3 mp sd = 3 mp; - pavilion 11 45-188-11; C13 valoare: 2.245,30 lei sc = 2 mp sd = 2 mp; - pavilion 12 45-188-12; C16 valoare: 3.033,64 lei sc = 2 mp sd = 2 mp; - pavilion 13 45-188-13; C11 valoare: 11.755,20 lei sc = 47 mp sd = 47 mp; - pavilion 14 45-188-14; C14 valoare: 697,23 lei sc = 2 mp sd = 2 mp; Terenuri: terenuri cu construcţii 45-188 suprafaţă = 3.225,00 mp valoare: 32.112,51 lei;
  terenuri cu construcţii 45-188 suprafaţă = 1,00 mp valoare: 10,05 lei; terenuri fără construcţii 45-188 suprafaţă = 17.061,00 mp valoare: 169.882,49 lei; terenuri fără construcţii 45-188 suprafaţă = 77,00 mp valoare: 774,13 lei; Total teren: 20.364 mp Amenajări şi împrejmuiri: - canal termoficare 1 buc. valoare: 39.811,65 lei; - împrejmuiri - 704 ml valoare: 42.210,19 lei; - platou adunare 45-188 - 1 buc. valoare: 27.346,74 lei; - platou instrucţie 45-188 - 1 buc. valoare: 16.508,04 lei; - reţea apă 45-188 - 1 buc. valoare: 73.153,63 lei; - reţea canalizare 45-188 - 1 buc. valoare: 23.711,06 lei; - reţea iluminat 45-188 - 1 buc.
  valoare: 35.013,20 lei; CF 35494
   
  -----