Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 367 din 3 iunie 2019privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019Data intrării în vigoare 12-06-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului cu nr. M.F.P. 35513 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, modificării denumirii şi a valorii de inventar pentru imobilul înregistrat la nr. M.F.P. 106454, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 3 iunie 2019.Nr. 367.Anexa nr. 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“,a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării
  Nr. MFPCodul
  de clasificaţie
  Denumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată (lei)
  355138.19.0150-02Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 17, sectorul 5Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“ CUI 426707935.592.554,44
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Centrul Medical Judeţean Constanţa, pentru care s-a schimbat unitatea de administrare,s-au actualizat denumirea şi valoarea de inventar
  Nr. MFP
  Codul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiUnitatea de administrare de la care s-a transmis imobilulUnitatea de administrare la care s-a transmis imobilulDenumirea imobilului după transferCaracteristicile tehnice ale imobilului care s-a transmis
  1064548.19.0113-130Municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 273, judeţul ConstanţaMinisterul Afacerilor Interne - Centrul Medical Judeţean Constanţa CUI 13645416Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“, CUI 426707950-12Teren în suprafaţă de 2.694 mp Valoarea de 200.956,30 lei 2 construcţii:
  C1 Sc = 170 mp Valoarea de 346.338,16 lei C2 Sc = 125 mp Valoarea de 40.988,70 lei Amenajări la teren: Alei betonate Valoarea de 3.724,70 lei Platformă Valoarea de 9.311,72 lei Reţea alimentare cu gaze Valoarea de 76.745,48 lei Valoarea totală = 678.065,06 lei CF nr. 231220
  -----