Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 366 din 3 iunie 2019privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019Data intrării în vigoare 12-06-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. M.F.P. 101507, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea unor construcţii din imobilul prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii.Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 3 iunie 2019.Nr. 366.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara,a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării

  Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată (lei)
  1015078.19.0145-29Municipiul Lugoj, Prelungirea str. Decebal, judeţul TimişMinisterul Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara CUI 43580962.284.078,49
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara,care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
  Nr. M.F.P.Codul de clasificaţie
  Denumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică care administrează imobilul (CUI)Caracteristicile tehnice ale construcţiilor care trec în domeniul privat al statuluiValoarea bunurilor care trec în domeniul privat al statului (lei)
  101507 (parţial)8.19.0145-29Municipiul Lugoj, Prelungirea str. Decebal, judeţul TimişMinisterul Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara CUI 4358096Construcţia C1 Sc = 172 mp Sd = 172 mp Valoarea contabilă = 28.730,58456.024,17
  Construcţia C2 Sc = 292 mp Sd = 292 mp Valoare contabilă = 80.633,83
  Construcţia C3 Sc = 131 mp
  Sd = 131 mp Valoarea contabilă = 63.919,40
  Construcţia C4 Sc = 74 mp Sd = 74 mp Valoarea contabilă = 51.800,38
  Construcţia C5 Sc = 56 mp Sd = 56 mp Valoarea contabilă = 55.335,27
  Construcţia C6 Sc = 84 mp Sd = 84 mp Valoarea contabilă = 42.044,93
  Construcţia C7 Sc = 90 mp Sd = 90 mp Valoarea contabilă = 44.031,06
  Pavilion „puţ forat“ Sc = 0,50 mp
  Sd = 0,50 mp Valoarea contabilă = 82.666,15
  „Împrejmuire“ Sc = 1.100 ml Sd = 1.100 ml Valoarea contabilă = 5.332,60
  „Reţea iluminat“ Sc = 250 ml Sd = 250 ml Valoarea contabilă = 1.529,97C.F. nr. 403635 Raport tehnic justificativ nr. 3054601
  -----