Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 835/2.214/2018pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 835 din 25 octombrie 2018
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.214 din 22 mai 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 11 iunie 2019Data intrării în vigoare 11-06-2019

  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM şi Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică operaţiunilor finanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 şi din fonduri publice naţionale.
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  ANEXĂ Deschideți INSTRUCȚIUNIde aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privindstabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul Europeanpentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afacerimaritime 2014-2020