Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 509 din 11 iunie 2019pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 11 iunie 2019Data intrării în vigoare 11-06-2019

    În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 9 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea prim-ministrului,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:ARTICOL UNICSe desemnează doamna Ana Birchall, ministrul justiţiei, ca viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar.
    PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    Bucureşti, 11 iunie 2019.Nr. 509.-----