Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 858 din 20 mai 2019pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019Data intrării în vigoare 01-07-2019

  Având în vedere Referatul Direcţiei transport rutier nr. 10.415 din 20.03.2019, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005,în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) pct. I lit. b) din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:Articolul IReglementările privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 şi 97 bis din 1 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul 1 punctul 1.3 litera a), sintagma: „1 ianuarie 2017“ se înlocuieşte cu sintagma: „1 ianuarie 2019“.2. La capitolul 1 punctul 1.3, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:h) RNTR 1 - Reglementări privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România;3. La capitolul 1 punctul 1.4.6 litera a), sintagma: „EN 590:2013 + AC:2014“ se înlocuieşte cu sintagma: „EN 590:2013 + A1:2017“.4. La capitolul 3 punctul 3.11, după ultimul paragraf se adaugă un nou paragraf, cu următorul cuprins:Certificatul de agreare pentru un vehicul EX/III destinat transportului substanţelor explozive în cisternă în conformitate cu punctul 9.7.9 din ADR trebuie să conţină la rubrica 11 următoarea menţiune: «Vehicul în conformitate cu punctul 9.7.9 din ADR destinat transportului substanţelor explozive în cisternă.5. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2 în tabel, poziţia 9.2.2.6 coloana a doua, sintagma: „Conexiuni electrice“ se înlocuieşte cu sintagma: „Conexiuni electrice între autovehicule şi remorci“.
  6. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2 în tabel, poziţia 9.2.5 coloana a doua, sintagma: „DISPOZITIVE“ se înlocuieşte cu sintagma: „DISPOZITIV“.7. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.2.1, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:Cablurile trebuie să fie adecvate condiţiilor în care se prevede a fi utilizate, în special condiţiile de temperatură şi de compatibilitate cu fluidele.8. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.6.2, sintagma: „EN 15207:2014^1)“ se înlocuieşte cu sintagma: „EN 15207:2014“.9. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.9.1 litera a), sintagma: „părţile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 sau 18“ se înlocuieşte cu sintagma: „părţile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 26 sau 28“.10. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2, punctul 9.2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:9.2.5. Dispozitiv de limitare a vitezeiAutovehiculele (purtătoare şi tractoarele pentru semiremorci) cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone trebuie echipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei sau cu o funcţie de limitare a vitezei, conform prescripţiilor tehnice din Regulamentul ONU nr. 89^9), cu modificările ulterioare. Dispozitivul de limitare a vitezei sau funcţia de limitare a vitezei va fi reglat(ă) astfel încât viteza să nu depăşească 90 km/h.
  11. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2 punctul 9.2.7.1, sintagma: „GPL“ se înlocuieşte cu sintagma: „GNL“.12. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.7, punctul 9.7.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:9.7.3. Mijloace de fixare9.7.3.1. Mijloacele de fixare trebuie concepute pentru a rezista la solicitările statice şi dinamice în condiţii normale de transport. Mijloacele de fixare includ orice cadre de susţinere utilizate pentru montarea echipamentului de structură (a se vedea definiţia de la punctul 1.2.1) pe vehicul.9.7.3.2. Mijloacele de fixare utilizate pe vehiculele-cisternă, vehiculele-baterie şi vehiculele care transportă containere-cisternă, cisterne demontabile, cisterne mobile, CGEM sau CGEM UN trebuie să fie capabile să absoarbă, la încărcarea maximă admisă, următoarele forţe statice aplicate separat:– pe direcţia de deplasare: de două ori masa totală înmulţită cu acceleraţia gravitaţională (g)^1);– orizontal, perpendicular pe direcţia de deplasare: masa totală înmulţită cu acceleraţia gravitaţională (g)1);– vertical, de jos în sus: masa totală înmulţită cu acceleraţia gravitaţională (g)^1);
  – vertical, de sus în jos: de două ori masa totală înmulţită cu acceleraţia gravitaţională (g)^1).NOTĂ:Prescripţiile prezentului punct nu se aplică dispozitivelor de blocare prin răsucire conforme cu ISO 1161:2016 (Containere din seria 1 - Piese de colţ şi piese de fixare intermediare - Specificaţii). Cu toate acestea, prescripţiile se aplică cadrelor şi altor dispozitive utilizate pentru susţinerea unor astfel de mijloace de fixare pe vehicul.
  9.7.3.3. Pentru vehiculele cisternă, vehiculele-baterie şi vehiculele care transportă cisterne demontabile, mijloacele de fixare trebuie să reziste la solicitările minime, aşa cum sunt definite la punctele 6.8.2.1.11-6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 şi 6.8.2.1.16.
  13. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.7 punctul 9.7.3.2 se introduce nota de subsol^1), cu următorul cuprins:^1) Pentru calcule g = 9,81 m/s^2.
  14. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.7 punctul 9.7.4, sintagma: „Legarea la pământ a vehiculelor FL“ se înlocuieşte cu sintagma: „Legarea electrică a vehiculelor FL“.15. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.7 punctul 9.7.5.2, nota de subsol ^1) se renumerotează ca nota de subsol ^2).16. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.7 punctul 9.7.8.2, sintagma: „părţile 1, 2, 5, 6, 7, 11 sau 18“ se înlocuieşte cu sintagma: „părţile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 18, 26 sau 28“.17. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.8 punctul 9.8.3, sintagma: „Legarea la pământ a MEMU“ se înlocuieşte cu sintagma: „Legarea electrică a MEMU“.18. În tot cuprinsul reglementărilor sintagma: „CEEONU“ se înlocuieşte cu sintagma: „ONU“.
  Articolul IIRegia Autonomă „Registrul Auto Român“ va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2019.
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoş-Virgil Titea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 mai 2019.Nr. 858.------