Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REZOLUȚIE MEPC.301(72) din 13 aprilie 2018privind Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019Data intrării în vigoare 01-09-2019


  Conținută de ORDINUL nr. 857 din 20 mai 2019, publicat în Monitorul Oficial, nr. 475 din 11 iunie 2019.
  AMENDAMENTE LA ANEXA VI LA MARPOL(ECAs şi EEDI cerut pentru navele de marfă tip ro-ro şi navele de pasageri tip ro-ro)
  Comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,luând notă de articolul 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocoalele din 1978 şi 1997 referitoare la aceasta (MARPOL), care specifică procedura de amendare şi conferă organismului corespunzător al Organizaţiei funcţia de examinare a amendamentelor la aceasta în vederea adoptării de către părţi,luând în considerare, la cea de-a şaptezeci şi doua sesiune a sa, amendamentele propuse la anexa VI la MARPOL referitoare la zonele de control al emisiilor (ECAs) şi indicele nominal al randamentului energetic (EEDI) cerut pentru navele de marfă tip ro-ro şi navele de pasageri tip ro-ro,1. adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al MARPOL, amendamentele la anexa VI la MARPOL, al căror text este redat în anexa la prezenta rezoluţie;2. stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al MARPOL, că amendamentele menţionate trebuie considerate ca fiind acceptate la 1 martie 2019, în afara cazului în care, până la această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale combinate reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi comunicat Organizaţiei obiecţiile lor cu privire la amendamente;3. invită părţile să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al MARPOL, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 septembrie 2019, după acceptarea acestora conform paragrafului 2 de mai sus;4. invită de asemenea părţile să ia în considerare aplicarea amendamentelor menţionate la regula 21 a anexei VI la MARPOL referitoare la noii parametri pentru determinarea valorilor de referinţă ale EEDI navelor îndreptăţite să arboreze pavilionul lor, cât mai repede posibil, înaintea intrării în vigoare;5. solicită secretarului general, în scopul articolului 16(2)(e) al MARPOL, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi a textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor părţilor la MARPOL; şi6.
  solicită de asemenea secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL.
  ANEXĂla Rezoluţia MEPC.301(72)AMENDAMENTE LA ANEXA VI LA MARPOL(ECAs şi EEDI cerut pentru navele de tip ro-ro şi navele de pasageri şi ro-ro)Regula 13 - Oxizi de azot (NOx)1. În paragraful 5.3 se înlocuiesc cuvintele „o zonă de control al emisiilor desemnată în conformitate cu paragraful 6 al prezentei reguli“ cu cuvintele „o zonă de control al emisiilor NOx Nivelul III“.Regula 21 - EEDI cerut2. În tabelul 2 (Parametri utilizaţi pentru determinarea valorilor de referinţă aplicabile diferitelor tipuri de nave) din paragraful 3, rândurile 2.34 şi 2.35 pentru navele de tip ro-ro şi navele de pasageri şi ro-ro sunt înlocuite de următoarele:
  2.34 Nave de marfă tip ro-ro1405,15Deadweight-ul navei (DWT)0,498
  1686,17*Deadweight-ul navei, unde DWT ≤17000* 17000, unde DWT >17000*
  2.35 Nave de pasageri şi ro-ro752,16Deadweight-ul navei (DWT)0,381
  902,59*Deadweight-ul navei, unde DWT ≤10000 10000, unde DWT >10000*
  * A se folosi începând cu faza 2 şi după.
  ----