Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 856 din 20 mai 2019privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59), Rezoluţia MEPC.184(59) şi Rezoluţia MEPC.259(68)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019Data intrării în vigoare 11-06-2019

  Văzând Referatul Direcţiei transport naval nr. 6.735/309 din 3.04.2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59), Rezoluţia MEPC.184(59) şi Rezoluţia MEPC.259(68),având în vedere prevederile noii reguli 22A.7 din anexa VI la MARPOL, implementate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 975/2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.278(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 pct. 20, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59), Rezoluţia MEPC.184(59) şi Rezoluţia MEPC.259(68), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 3 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:ORDINpentru publicarea unor instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59), Rezoluţia MEPC.184(59), Rezoluţia MEPC.259(68) şi Rezoluţia MEPC.292(71)2. La articolul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) Rezoluţia MEPC.292(71) din 7 iulie 2017 - Linii directoare din 2017 pentru verificarea de către Administraţie a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor, prevăzută în anexa nr. 4.3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Autoritatea Navală Română va desemna o persoană de contact responsabilă pentru comunicarea cu Secretariatul Organizaţiei Maritime Internaţionale în cazul în care apare vreo problemă legată de transmiterea datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor.
  4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.5. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoş-Virgil Titea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 mai 2019.Nr. 856.ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 139/2014) Deschideți REZOLUTIE MEPC.292(71)privind Linii directoare din 2017 pentru verificarea de către Administraţie a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor