Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 67/2.341/869/2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
EMITENT
 • MINISTERUL ENERGIEI Nr. 67 din 16 mai 2019
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.341 din 6 iunie 2019
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 869 din 23 mai 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 11 iunie 2019Data intrării în vigoare 11-06-2019

  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Mergeani Nicea,
  secretar de stat
  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ENERGIEISOCIETATEA MINPREST SERV - S.A.
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2019
  ----