Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.007 din 15 mai 2019privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 11 iunie 2019Data intrării în vigoare 11-06-2019

  În temeiul prevederilor art. 340 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) al Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 24 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După punctul 1.11 se introduce un nou punct, punctul 1.11^1, cu următorul cuprins: 1.11^1.
  Actualizarea datelor în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior se realizează în baza unei proceduri aprobate prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Calificări, publicată pe site-ul oficial al instituţiei.
  2. Punctul 1.13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.13. Rezultatele învăţării se completează conform metodologiei propriei instituţii, realizată cu respectarea instrucţiunilor ANC privind întocmirea metodologiei de scriere a rezultatelor învăţării pentru instituţiile de învăţământ superior, publicate pe site-ul ANC. Începând cu 1 ianuarie 2021 programele de studii universitare, noi sau revizuite, trebuie, pentru înscrierea în RNCIS, să conţină obligatoriu şi rezultatele învăţării corelate cu competenţele solicitate de piaţa muncii.3. La punctul 4.4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:4.4. a) Pentru orice actualizare a informaţiilor înregistrate în RNCIS, solicitată prin cerere scrisă şi documente justificative, este necesară achitarea unui tarif de actualizare egal cu valoarea a 25% din salariul minim net pe economie, calculat conform legislaţiei în vigoare la data transmiterii dosarului.
  4. La punctul 4.4, litera b) se abrogă.
  Articolul IIAutoritatea Naţională pentru Calificări, instituţiile de învăţământ superior acreditate şi Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 15 mai 2019.Nr. 4.007.-----