Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 741 din 30 mai 2019privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii pentru o perioadă de 3 ani a Societăţii ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 11 iunie 2019Data intrării în vigoare 11-06-2019Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, şi ale art. 37 alin. (3) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, în cadrul şedinţei din data de 21.05.2019, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Nota SA - DSCISG nr. 2.161/06.05.2019 de aprobare a rezultatelor controlului inopinat efectuat la Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum şi a cererii de suspendare a activităţii societăţii, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Copilului nr. 16-18, parter, camera nr. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4813/14.03.2008, cod unic de înregistrare 23506024/14.03.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare cu numărul RBK 486/12.06.2008, reprezentată legal de către domnul Colgiu Cătălin Constantin, administrator/director general al societăţii,şi a constatat următoarele:1. Prin Decizia asociaţilor Societăţii ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nr. 2/1.11.2018 s-a hotărât: aprobarea suspendării temporare a activităţii societăţii pe o durată de 3 (trei) ani, începând cu data de 1.11.2018 până la data de 1.11.2021.
  2. În vederea aprobării suspendării activităţii Societăţii ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani, Autoritatea de Supraveghere Financiară a demarat un control inopinat la societate în vederea verificării respectării prevederilor art. 37 alin. (3) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări. În urma verificării, prin sondaj, a documentelor solicitate şi puse la dispoziţie de către reprezentantul legal al societăţii s-a constatat că:– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu a mai notificat asiguraţii (clienţii) cu privire la faptul că aceasta îşi suspendă temporar activitatea pe o durată de 3 ani, având în vedere că, la data emiterii Deciziei asociaţilor nr. 2/01.11.2018, brokerul nu mai avea în vigoare niciun contract de intermediere cu societăţi de asigurare şi reasigurare şi nicio poliţă de asigurare în derulare;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a notificat asigurătorii cu care a avut raporturi contractuale cu privire la intenţia de suspendare a activităţii pe o perioadă de 3 ani;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a solicitat societăţilor de asigurare informaţii cu privire la situaţia decontărilor şi a formularelor cu regim special;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii pe rolul instanţelor de judecată cu societăţi de asigurare/intermediari în asigurări/clienţi sau foşti clienţi/angajaţi sau foşti angajaţi/asistenţi în brokeraj/alte persoane fizice/juridice, în legătură cu activitatea de intermediere în asigurări;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu are nicio persoană înregistrată în Registrul personalului propriu şi nicio persoană înscrisă în Jurnalul asistenţilor în brokeraj persoane fizice şi/sau juridice, deschise la Autoritatea de Supraveghere Financiară;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.
  Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, şi cu prevederile art. 37 alin. (3) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări se aprobă, la cerere, suspendarea activităţii pentru o perioadă de 3 ani a Societăţii ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Strada Copilului nr. 16-18, parter, camera nr. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4813/14.03.2008, cod unic de înregistrare 23506024/14.03.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare cu numărul RBK 486/12.06.2008, reprezentată legal de către domnul Colgiu Cătălin Constantin, administrator/director general al societăţii.Articolul 2(1) După data suspendării activităţii, Societăţii i se interzice desfăşurarea activităţii de distribuţie de asigurări, aşa cum este definită în Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare.(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiară reluarea/încetarea activităţii de distribuţie.
  (3) Reluarea activităţii Societăţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 65 alin. (10) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări şi produce efecte începând cu data publicării.
  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea
  Bucureşti, 30 mai 2019.Nr. 741.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!