Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 741 din 30 mai 2019privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii pentru o perioadă de 3 ani a Societăţii ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 11 iunie 2019Data intrării în vigoare 11-06-2019

  Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, şi ale art. 37 alin. (3) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, în cadrul şedinţei din data de 21.05.2019, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Nota SA - DSCISG nr. 2.161/06.05.2019 de aprobare a rezultatelor controlului inopinat efectuat la Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum şi a cererii de suspendare a activităţii societăţii, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Copilului nr. 16-18, parter, camera nr. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4813/14.03.2008, cod unic de înregistrare 23506024/14.03.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare cu numărul RBK 486/12.06.2008, reprezentată legal de către domnul Colgiu Cătălin Constantin, administrator/director general al societăţii,şi a constatat următoarele:1. Prin Decizia asociaţilor Societăţii ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nr. 2/1.11.2018 s-a hotărât: aprobarea suspendării temporare a activităţii societăţii pe o durată de 3 (trei) ani, începând cu data de 1.11.2018 până la data de 1.11.2021.
  2. În vederea aprobării suspendării activităţii Societăţii ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani, Autoritatea de Supraveghere Financiară a demarat un control inopinat la societate în vederea verificării respectării prevederilor art. 37 alin. (3) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări. În urma verificării, prin sondaj, a documentelor solicitate şi puse la dispoziţie de către reprezentantul legal al societăţii s-a constatat că:– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu a mai notificat asiguraţii (clienţii) cu privire la faptul că aceasta îşi suspendă temporar activitatea pe o durată de 3 ani, având în vedere că, la data emiterii Deciziei asociaţilor nr. 2/01.11.2018, brokerul nu mai avea în vigoare niciun contract de intermediere cu societăţi de asigurare şi reasigurare şi nicio poliţă de asigurare în derulare;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a notificat asigurătorii cu care a avut raporturi contractuale cu privire la intenţia de suspendare a activităţii pe o perioadă de 3 ani;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a solicitat societăţilor de asigurare informaţii cu privire la situaţia decontărilor şi a formularelor cu regim special;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii pe rolul instanţelor de judecată cu societăţi de asigurare/intermediari în asigurări/clienţi sau foşti clienţi/angajaţi sau foşti angajaţi/asistenţi în brokeraj/alte persoane fizice/juridice, în legătură cu activitatea de intermediere în asigurări;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu are nicio persoană înregistrată în Registrul personalului propriu şi nicio persoană înscrisă în Jurnalul asistenţilor în brokeraj persoane fizice şi/sau juridice, deschise la Autoritatea de Supraveghere Financiară;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.
  Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, şi cu prevederile art. 37 alin. (3) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări se aprobă, la cerere, suspendarea activităţii pentru o perioadă de 3 ani a Societăţii ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Strada Copilului nr. 16-18, parter, camera nr. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4813/14.03.2008, cod unic de înregistrare 23506024/14.03.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare cu numărul RBK 486/12.06.2008, reprezentată legal de către domnul Colgiu Cătălin Constantin, administrator/director general al societăţii.Articolul 2(1) După data suspendării activităţii, Societăţii i se interzice desfăşurarea activităţii de distribuţie de asigurări, aşa cum este definită în Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare.(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiară reluarea/încetarea activităţii de distribuţie. (3)
  Reluarea activităţii Societăţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 65 alin. (10) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări şi produce efecte începând cu data publicării.
  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea
  Bucureşti, 30 mai 2019.Nr. 741.-----