Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 339 din 7 iunie 2019privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019Data intrării în vigoare 10-06-2019

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.786/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 29 iunie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 7 iunie 2019.Nr. 339.ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 1.210/2018)DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa

  Nr. crt.Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar(lei)
  01234567
  1
  1.8.12/6500309Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii AmaraSediul: localitatea Amara, judeţul IalomiţaÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 334/2007CIF 23109253Staţie SPP 59Clădire staţie de pompare Suprafaţa construită - 29 mpRegim înălţime - parterAgregate de pompare -55 mpBazin hidrofor - 13 mpTransformator - 10 mpConstrucţii anexe - 11 mpNr. cadastral: 23836UAT Amara, judeţul Ialomiţa969.423
  2
  1.8.12/6500687Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Borduşani - Balta IalomiţeiSediul: comuna Borduşani, judeţul IalomiţaÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 394/2008CIF 24033455Staţie SPP BorduşaniClădire staţie de pompare, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafoSuprafaţa desfăşurată - 60 mpSuprafaţa construită - 60 mpRegim înălţime - parterUAT Borduşani, judeţul Ialomiţa13.753
  1.8.12/6500691Staţie SPP 1 FăcăeniClădire staţie de pompareSuprafaţa construită -
  156 mpRegim înălţime - parterPost trafo - 9 mpNr. cadastral: 22780
  UAT Făcăeni, judeţul Ialomiţa32.324
  1.8.12/6500695Staţie SPP 2 FăcăeniClădire staţie de pompare agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafoSuprafaţa desfăşurată - 192 mpSuprafaţa construită - 192 mpRegim înălţime - parterUAT Făcăeni, judeţul Ialomiţa25.437
  1.8.12/6500699Staţie SPP StelnicaClădire staţie de pompare, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafoSuprafaţa desfăşurată -
  203 mpSuprafaţa construită - 203 mpRegim înălţime - parter
  UAT Stelnica, judeţul Ialomiţa11.318
  31.8.12/6500607Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Platoneşti SPP 6Sediul: localitatea Săveni, judeţul IalomiţaÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 350/2008CIF 23159421Staţie SPP 6 (Movila)Clădire staţie de pompare şi post trafoSuprafaţa desfăşurată - 580 mpSuprafaţa construită - 580 mp
  Regimul de înălţime - parter
  UAT Platoneşti, judeţul Ialomiţa29.800
  1.8.6./6500609Reţea aferentă SPP 6 CP10Conductă principală: CP10 = 5.706 mConductă principală: CP8 + CP9 = 4.878 mUAT Platoneşti, judeţul Ialomiţa52.352
  49/26449066Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Gheorghe DojaSediul: localitatea Gheorghe Doja, Str. Răsăritului nr. 2A, în incinta SA PRO-AGRO SRL, judeţul IalomiţaÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciarecu nr. 634/2019CIF RO 41100694Teren aferent SPP 69Suprafaţa totală - 720 mpUAT Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa720
  9/26449067Teren aferent SPP 70/1Suprafaţa totală - 768 mpUAT Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa768
  9/26449068Teren aferent SPP 71Suprafaţa totală - 783 mpUAT Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa783
  9/26449070Teren aferent SPP 70/2Suprafaţa totală - 406 mpUAT Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa406
  9/26449071Teren aferent SPP 107Suprafaţa totală - 910 mpUAT Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa910
  59/6500177Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF RO 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Gheorghe LazărSediul: localitatea Gheorghe Lazăr, str. Mihai Viteazu nr. 65, judeţul IalomiţaÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 628/2019CIF RO 41081290Teren aferent 1 RDN + 1 CERNA 37/4Suprafaţa totală - 44 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa
  44
  1.8.12/65001791 RDN + 1 CERNA 37/4Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN şi CERNASuprafaţa desfăşurată - 7 mpSuprafaţa construită - 7 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa101
  9/6500181Teren aferent 1 RDN - AE7/2Suprafaţa totală - 84 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa84
  1.8.12/65001831 RDN - AE7/2Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDNSuprafaţa desfăşurată - 33 mpSuprafaţa construită - 33 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa108
  9/6500185Teren aferent 1 RDN - AE7/3Suprafaţa totală - 35 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa35
  1.8.12/65001871 RDN - AE7/3
  Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDNSuprafaţa desfăşurată - 12,5 mpSuprafaţa construită - 12,5 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa43
  9/6500189Teren aferent 1 RDN + 1 CERNA 39/1Suprafaţa totală - 18 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa18
  1.8.12/65001911 RDN + 1 CERNA 39/1
  Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN şi CERNASuprafaţa desfăşurată - 7,2 mpSuprafaţa construită - 7,2 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa162
  9/6500193Teren aferent 1 RDN + 1 CERNA 39/2Suprafaţa totală - 32 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa32
  1.8.12/65001951 RDN +
  1 CERNA 39/2
  Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN şi CERNASuprafaţa desfăşurată - 7,2 mpSuprafaţa construită - 7,2 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa150
  9/6500197Teren aferent 3 RDN + 1 CERNA PLOT 39/3Suprafaţa totală - 21 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa21
  1.8.12/65001993 RDN +
  1 CERNA PLOT 39/3
  Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN şi CERNASuprafaţa desfăşurată - 7,2 mpSuprafaţa construită - 7,2 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa312
  9/6500201Teren aferent 1 CERNA - 39/4Suprafaţa totală - 18 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa18
  1.8.12/65002031 CERNA - 39/4Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare CERNASuprafaţa desfăşurată - 2,4 mpSuprafaţa construită - 2,4 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa88
  9/6500213Teren aferent 1 RDN + 1 CERNA 37/5Suprafaţa totală - 34 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa34
  1.8.12/65002151 RDN + 1 CERNA 37/5
  Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN şi CERNASuprafaţa desfăşurată - 7 mpSuprafaţa construită - 7 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa101
  9/6500217Teren aferent1 RDN + 1 CERNA 37/6Suprafaţa totală - 38 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa38
  1.8.12/65002191 RDN + 1 CERNA 37/6
  Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN şi CERNASuprafaţa desfăşurată -7 mpSuprafaţa construită - 7 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa101
  9/6500221Teren aferent 1 RDN - AE7/1Suprafaţa totală - 37 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa37
  1.8.12/65002231 RDN - AE7/1Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDNSuprafaţa desfăşurată - 12,5 mp
  Suprafaţa construită - 12,5 mp
  UAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa87
  9/6500297Teren aferent staţiei SPP 38/CD4D km 4 + 960Suprafaţa totală - 775 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa775
  1.8.12/6500299SPP 38/CD4D km 4 + 960Clădire staţie de pompareSuprafaţa desfăşurată - 141,75 mpSuprafaţa construită - 141,75 mp
  Regimul de înălţime - parter
  UAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa11.757
  1.8.6/6500301Conductă principală plot 38 Gheorghe LazărLungimea totală - 3.060 mUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa648
  9/6500397Teren aferent2 RDN - 39/5Suprafaţa totală - 24 mpUAT Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa24
  69/6500165Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Valea Ciorii NordSediul: localitatea Ţăndărei, DN 21, km 15, imobilul C4, judeţul IalomiţaÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 630/2019CIF RO 41081320Teren aferent 1 RDN - AE5/1Suprafaţa totală - 46 mpUAT Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa46
  1.8.12/65001671 RDN - AE5/1Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDNSuprafaţa desfăşurată - 4,2 mpSuprafaţa construită - 4,2 mpUAT Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa14
  9/6500169Teren aferent 1 RDN - AE5/2Suprafaţa totală - 46 mpUAT Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa46
  1.8.12/65001711 RDN - AE5/2Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDNSuprafaţa desfăşurată - 4,6 mpSuprafaţa construită - 4,6 mpUAT Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa11
  9/6500173Teren aferent 1 RDN - AE5/3Suprafaţa totală - 46 mpUAT Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa46
  1.8.12/65001751 RDN - AE5/3
  Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDNSuprafaţa desfăşurată - 5,6 mpSuprafaţa construită - 5,6 mpUAT Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa5
  79/6500205Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Valea Ciorii SudSediul: comuna Valea Ciorii, satul Murgeanca, incinta S.C. Moara Murgeanca - S.R.L., corp C1, judeţul IalomiţaÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 629/2019CUI 41082555Teren aferent 5 CERNA - 110Suprafaţa totală - 230 mpUAT Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa230
  1.8.12/65002075 CERNA - 1105 platforme de beton x 2,4 mp/buc. pe care sunt amplasate agregate pompare CERNASuprafaţa desfăşurată - 12 mpSuprafaţa construită - 12 mpUAT Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa36
  9/6500291Teren aferent staţie SPP 105-CD4 A1 km 6 + 800Suprafaţa totală - 725 mpUAT Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa725
  1.8.6/6500293Conductă principală plot 105 Valea CioriiLungimea totală - 5.134 mUAT Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa
  36.045
  ------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!