Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 351 din 30 mai 2019privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019Data intrării în vigoare 10-06-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, conform anexei nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1 din administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 2.Articolul 3Predarea-preluarea părţii de imobil prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 4Ministerul Justiţiei şi Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiţiei, interimar,
  Ana Birchall
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
  Ştefan-Radu Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 30 mai 2019.Nr. 351.Anexa nr. 1Actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
  Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

  Elemente de identificareAdministrator
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireaDescriere tehnicăAdresaValoarea de inventar (lei)
  11641418.29.06imobil (construcţie) 4 birouri cu suprafaţa utilă totală de 217,39 mp Su biroul nr. 2 = 16,10 mp Su biroul nr. 3 = 119,98 mp Su biroul nr. 4 = 27,63 mp Su biroul nr. 5 = 53,68 mp Su total = 217,39 mp Ct = 188,10 mp CF nr. 227909-C1-U8România, municipiul Bucureşti, sector 5, str. Apolodor nr. 17, parter615.000,00Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat/ C.U.I. 36904021
  Anexa nr. 2Transmiterea unei părţi a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în administrarea Ministerului Justiţiei
  Elemente de identificareAdministratorul de la care se transmite imobilulAdministratorul la care se transmite imobilul
  Nr. crt.
  Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireaDescriere tehnicăAdresaValoarea de inventar
  1acordat electronic8.29.06imobil (construcţie parţială)3 birouri cu suprafaţa utilă totală de 163,71 mp Su biroul nr. 2 = 16,10 mp Su biroul nr. 3 = 119,98 mp Su biroul nr. 4 = 27,63 mp Su totală = 163,71 mp Ct = 141,9 mpRomânia, municipiul Bucureşti, sector 5, str. Apolodor nr. 17, parter463.138,37Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat/C.U.I. 36904021Ministerul Justiţiei/C.U.I. 4265841
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!