Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 349 din 30 mai 2019privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019Data intrării în vigoare 10-06-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării, conform datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 30 mai 2019.Nr. 349.ANEXĂ DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

  Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificaţieDenumirea şi adresaCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar actualizată- lei -Situaţia juridicăTipul bunului
  Baza legală a majorării valorii de inventarÎn administrare/concesiune
  1113958.29.13Palat administrativ 64-29, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, Botoşani,judeţul BotoşaniS+P+4ESuprafaţa construită = 1.009 mpSuprafaţa desfăşurată = 3.951,97 mpSuprafaţă teren = 5.493 mpCF: 519649.657.487,33Proces-verbal nr. 17.861/21.12.2018 privind reevaluarea activelor fixe corporaleÎn administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor InterneCUI: 3372696Hotărârea Guvernului nr. 706/1994, cu modificările ulterioare
  Imobil
  1114388.29.13Centrală termică 64-29, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, Botoşani,judeţul BotoşaniParterSuprafaţa construită = 25,96 mpSuprafaţa desfăşurată = 25,96 mpCF: 51964519.742,59Proces-verbal nr. 17.861/21.12.2018 privind reevaluarea activelor fixe corporaleÎn administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor InterneCUI: 3372696Hotărârea Guvernului nr. 706/1994, cu modificările ulterioareImobil
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!