Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 114 din 7 iunie 2019pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019Data intrării în vigoare 13-06-2019Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICLa articolul 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c)-e) pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, şi cel din corpul profesorilor mentori se poate reduce cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 7 iunie 2019.Nr. 114.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!