Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 66 din 4 iunie 2019pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 10/2016 privind stabilirea procedurilor de selecţie în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu şi alte aspecte organizatorice
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 10 iunie 2019Data intrării în vigoare 10-06-2019

  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 10/2016 privind stabilirea procedurilor de selecţie în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu şi alte aspecte organizatorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:(2^1)
  La propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, în baza solicitării directorului Centrului de Excelenţă şi cu acordul scris al cadrului militar aflat în misiune, ministrul afacerilor interne poate aproba prelungirea, cu cel mult 12 luni, a misiunii cadrului militar în cauză.
  (2^2) Propunerea are la bază o evaluare efectuată la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în funcţie de criterii specifice precum activitatea cadrului militar aflat în misiune, aprecierea acestuia pe timpul misiunii cu calificative de cel puţin «foarte bun», coordonarea sau implicarea în proiecte dezvoltate de Centrul de Excelenţă a căror perioadă de derulare depăşeşte finalul turului de serviciu iniţial.(2^3) Prevederile art. 25 se aplică în mod corespunzător pentru aprobarea prelungirii misiunii în condiţiile alin. (2^1).
  2. În cuprinsul ordinului, sintagmele „Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale“ şi „Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă“ se înlocuiesc cu sintagmele „Direcţia generală afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale“, respectiv „Direcţia generală de protecţie internă“, iar acronimele „DAERI“ şi „DIPI“ se înlocuiesc cu acronimele „DGAESRI“, respectiv „DGPI“.
  Articolul IIDispoziţiile referitoare la prelungirea misiunii în condiţiile art. I se aplică şi cadrelor militare ale Jandarmeriei Române care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt trimise în misiune la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 4 iunie 2019.Nr. 66.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!