Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2011 privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 14 martie 2011Data intrării în vigoare 14-03-2011
  Formă consolidată valabilă la data 05-06-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-06-2019 până la data de 18-08-2022


  Aprobate prin ORDINUL nr. 2066 din 8 februarie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 176 din 14 martie 2011.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 8 februarie 2011, publicate în Monitorul Oficial nr. 176 din 14 martie 2011, la data de 05 Iunie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2.624 din 17 septembrie 2014; ORDINUL nr. 2.415 din 15 mai 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Fondul cultural naţional este gestionat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu modificările ulterioare.(2) Veniturile proprii ale Fondului cultural naţional provin din sursele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa.(3) Veniturile proprii ale Fondului cultural naţional se încasează, se administrează şi se contabilizează de Administraţia Fondului Cultural Naţional, potrivit dispoziţiilor legale, şi sunt utilizate pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!